Revitalisering ‘t Gasthoes Horst aan de Maas

Het sociaal-cultureel centrum in Horst, 't Gasthoes, wordt gerevitaliseerd. Na een intensieve periode van ontwerpen is nu de uitvoering opgestart.

Herontwikkeling van ‘Het Klooster’ in Nuenen

Al enkele jaren werkt de gemeente Nuenen aan een plan voor een grote verbouwing en de exploitatie van Het Klooster. Wij verzorgen namens de gemeente Nuenen het projectmanagement voor deze verbouwing.

Snelle realisatie van derde parkeergarage bij Vanderlande

Altavilla voert het projectmanagement uit bij de realisatie van de derde parkeergelegenheid op het terrein van Vanderlande in Veghel. Deze parkeergarage (P3) gaat ruimte bieden aan 381 voertuigen.

Altavilla begeleidt herbestemming oude Agio sigarenfabriek in Duizel

Wij verzorgen het projectmanagement van het gehele proces van herbestemming, voor zowel de gebouweigenaar als de huurder. Wij verzorgen het totale ontwerpproces, het aanbestedingstraject van de cascoverbouwing en het afbouwpakket en de directievoe...

Nieuwbouw Van Berkel Groep

Altavilla begeleidt de Van Berkel Groep in het ontwerptraject en de realisatie van een nieuw hoofdkantoor en de onderhoudswerkplaats op een totaal terrein van meer dan 5 hectare.

Vanderlande Gebouw 60

Wij begeleiden voor Vanderlande Industries het ontwerp- en bouwproces voor het nieuwe kantoor Gebouw 60. Dit kantoorgebouw is circa 15.000 m2 groot, het geeft ruimte aan 800 werkplekken, bevat een bedrijfsrestaurant en een sportruimte.

Succesvolle metamorfose NATO Industrieel Complex in Brunssum

Sinds 2014 zijn wij betrokken bij de geplande verhuizing van de USAG-basis van Schinnen naar Brunssum. Voor een aantal panden hebben wij het projectmanagement verzorgd en het integrale brandveiligheidsplan geleverd.

Een nieuw kloppend hart voor het ETZ in Tilburg

In 2018-2019 heeft Altavilla B.V., in opdracht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg, de ontwikkeling van een nieuwe centrale sterilisatieafdeling (CSA) begeleid. Daarbij werden de CSA’s van het TweeSteden Ziekenhuis en Elisab...

Update #3 – Wederopbouw sociaal-cultureel-centrum ’t Gasthoes

Sinds de zomer van 2017 werken wij met de Gemeente Horst aan de Maas samen aan de revitalisering van het sociaal-cultureel-centrum ‘t Gasthoes. Na jaren van ontwikkelen en voorbereiden is de uitvoering al enkele maanden in volle gang, waarbij di...

Vervangen sprinklertanks opslaglocatie Rijksvastgoedbedrijf

Voor een grote opslaglocatie van het Rijksvastgoedbedrijf in Midden-Nederland, hebben wij de opdrachtgever begeleid bij het vervangen van de watervoorziening van de bestaande sprinklerbeveiliging.

Verscherpt toezicht op brandveiligheid

Altavilla voert in opdracht van Rijksvastgoedbedrijf een verscherpt toezicht uit op het correct aanbrengen van de sprinklerinstallatie in het nieuw te bouwen gebouw voor OTCKmar, het opleidings- & trainingscentrum Koninklijke Marechaussee.

Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Het Huygensgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Installatiebedrijf Croonwolter & Dros heeft Altavilla gevraagd hen te ondersteunen met advies met betrekki...

Oplevering nieuwe kantoor Hendrix Genetics

Op vrijdag 26 april 2019 is na een voorspoedige bouwperiode het nieuwe kantoor van Hendrix Genetics in Boxmeer opgeleverd. Olaf Noot, projectmanager namens Altavilla heeft samen met de ontwerpers en aannemers het project voor Hendrix Genetics begeleid en gerealiseerd.

Een nieuwe vestiging voor NTS Nijmegen

De vestigingen van NTS in Nijmegen, Wijchen en Doetinchem gaan samen op de Novio Tech Campus het nieuwe NTS Nijmegen vormen. De NTS Group, waar wij ook de Campus in Eindhoven voor ontwikkelt, heeft ons opdracht gegeven om het gehele proces, van on...

Bedrijfsverplaatsing NTS CombiMetaal

Altavilla werkt samen met SUAR Eindhoven aan de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. De bedrijfsverplaatsing van NTS CombiMetaal vanuit Bergeijk naar de nieuwe campus is één van de te nemen stappen.

Bedrijfsverplaatsing NTS Precision

Altavilla is in samenwerking met SUAR Eindhoven betrokken bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven. Daar valt ook de bedrijfsverplaatsing van NTS Precision onder.

Vernieuwbouw CSA in ETZ Elisabeth ziekenhuis

Voor het Elisabethziekenhuis heeft Altavilla het ontwerpproces van de nieuwe Centrale Sterilisatie begeleidt. Samen met ADAA Amsterdam en Sweegers & de Bruijn is een ontwerp gemaakt waarbij de bestaande afdeling wordt vernieuwd en vergroot.

NTS Campus

In samenwerking met SUAR Eindhoven is Altavilla betrokken bij de ontwikkeling van de NTS Campus op industrieterrein de Hurk in Eindhoven.

Vanderlande – Campusbeveiliging

Wij begeleiden Vanderlande met haar project Campusbeveiliging. In dit project verhogen we de safety en security van de Vanderlande Campus.

Vanderlande – Academy

Wij begeleiden Vanderlande Industries van initiatief fase tot oplevering bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsgebouw voor de Academy op het eigen terrein.

Royal Agio Cigars

Het familiebedrijf Royal Agio Cigars maakt al ruim een eeuw sigaren. Altavilla heeft advies uitgebracht over de brandveiligheid en de uitvoering van de bouwkundige maatregelen die in het kader van bedrijfscontinuïteit uitgevoerd dienden te worden.

COA, Centraal Orgaan Asielzoekers

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft een tijdelijke opvanglocatie aan de Transformatorweg in Amsterdam gerealiseerd. Altavilla heeft voor deze tijdelijke locatie geadviseerd omtrent de brandveiligheidsaspecten.

BMC Moerdijk

BMC Moerdijk is een biomassacentrale in Moerdijk. De centrale gaat uitbreiden en heeft aan Altavilla gevraagd om een uitgangspuntendocument op te stellen voor brandveiligheidsinstallaties. 

Directievoering brandveiligheid Het Klooster in Nuenen

Wij zijn namens de Gemeente Nuenen aangesteld als directievoerder om het proces te leiden voor het brandveilig maken van Het Klooster in Nuenen.

Rijnstate ziekenhuisapotheek

De apotheek in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem wordt in zijn geheel vernieuwd, alles binnen de buitenmuren wordt volledig vernieuwd. Altavilla heeft samen met Climatech Nijkerk en Hoppenbrouwers Udenhout het winnende plan gemaakt en mag de uitvoering van dit project op zich nemen.

Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. hebben we de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een re...

Eastman Chemical Middelburg

Bij Eastman Chemical Middelburg worden (koolwaterstof) harsen geproduceerd. Altavilla heeft medio 2012 het uitgangspuntendocument ten behoeve van de  PGS 15 opslagvoorzieningen opgesteld. Conform de vereisten uit de PGS 15 heeft in de periode 201...

DSM Resins & Functional Materials

Bij DSM Resins & Functional Materials in Zwolle werkt men aan de ontwikkeling en productie van kunstharsen en geavanceerde composietmaterialen. Altavilla heeft medio 2012 het uitgangspuntendocument ten behoeve van de PGS 15 opslagvoorzieningen opgesteld. Conform de vereisten uit de PGS 15 heeft eind 2017 de 5-jaarlijkse review van het uitgangspuntendocument plaatsgevonden.

VSI Leerdam

VSI is een grote producent van voedingsrepen in Europa. Voor de meest recente uitbreiding van de productielocatie in Leerdam is uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit een sprinklerinstallatie overwogen. Altavilla heeft voor deze installatie het uit...

Agristo, Tilburg

Agristo in Tilburg is een sterk groeiende producent van aardappelproducten. Voor de locatie Tilburg heeft Altavilla een integraal uitgangspuntendocument opgesteld voor de sprinklerinstallaties, brandmeldinstallaties  en ontruimingsalarminstallaties.

Spijkenisse Medisch Centrum

Het Spijkenisse Medisch Centrum onderzoekt momenteel welke invulling kan worden gegeven aan het bestaande gebouw. Altavilla ondersteunt hierbij met brandveiligheidsadvies voor zowel de nieuwe gebouwfuncties als de bestaande onderdelen.

Update #1 – Ontwerp voor het Gasthoes

Wij hebben de afgelopen maanden voor de Gemeente Horst aan de Maas gewerkt aan de verdere uitwerking van het Ontwerp voor Het Gasthoes, het sociaal-cultureel centrum in Horst. Hierin hebben wij de rol van procesbegeleider op ons genomen.

MC Slotervaart

Wij zijn sinds 2011 de huisadviseur voor brandveiligheid van het MC Slotervaart. Waar we destijds begonnen met het verhelpen van een brandcompartimenteringsprobleem met betrekking tot de liften, hebben we vandaag de dag een Integraal Plan Brandbev...

Vanderlande – Oplevering platform Innovation Centre

Vorige week is de bouw van het platform binnen het bestaande Innovation Centre van Vanderlande opgeleverd. Dit platform heeft een oppervlakte van 600 m2, verdeeld over twee verdiepingen.

Uitvoeren brandveiligheidsonderzoeken 17 woonzorgcomplexen Koraal

Koraal heeft Altavilla opdracht gegeven om 17 van haar woonzorggebouwen te toetsen op brandveiligheidsaspecten. Met als doel om tot brandveiligheid te komen.

Brandveiligheidsadvies voor bedrijfshal Suez Recycling Services

Suez heeft Altavilla opdracht gegeven om te beoordelen op welke wijze in de bedrijfhal van Suez, met een oppervlakte van circa 17.500 m2, een acceptabel brandveiligheidsniveau kan worden behaald.

Brandveiligheidsadvies bij verbouwplan ASV

ASV heeft Altavilla opdracht gegeven om haar verbouwplan te beoordelen op bouwkundige brandveiligheid.

Bouw grootste uitbreiding Attractiepark Toverland is van start

Attractiepark Toverland opent in 2018 een nieuw entreegebied en een nieuw themagebied. Altavilla heeft de voorbereidingsfase en de vergunningaanvraag verzorgd, zodat deze uitbreiding nu daadwerkelijk tot uitvoering gebracht kan worden.

Brandveiligheid electriciteitscentrale Utrecht

Eneco heeft Altavilla opdracht gegeven om haar elektriciteitscentrale langs het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht te beoordelen op bouwkundige brandveiligheid en benodigde herstelwerkzaamheden aan brandscheidingen te laten calculeren.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen | Brandveiligheid 16 woonzorgcomplexen

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft Altavilla opdracht gegeven om een brandveilig vastgoedbestand te realiseren voor haar woonzorggebouwen.

Herbestemming klooster tot 15 huurappartementen en 1 koop kapelwoning te Breda

Bouwtoezicht, financiële en organisatorische begeleiding bij herbestemming klooster tot 15 huurappartementen en 1 koop kapelwoning te Breda

Ven Management & Beheer

Voor de locatie te Diemen is in samenspraak met de gemeente en de veiligheidsregio een nieuw brandbeveiligingsconcept ontwikkeld op basis van sprinklerinstallatie.

Theater aan de Parade

Wij zijn betrokken bij de tijdelijke huisvesting van Theater aan de Parade in de Sint Cathrien aan de Kruisbroedershof.

ExxonMobil

Voor het nieuwe laboratorium voor ExxonMobil, op de plant in Rotterdam, hebben wij het uitgangspuntendocument opgesteld voor de verschillende brandbeveiligingsinstallaties.

Gemeente Rijswijk | Huis van de Stad

Het monumentale pand aan de Generaal Spoorlaan in Rijswijk, het voormalige stadhuis, zal worden herontwikkeld voor Gemeente Rijswijk. Wij hebben in nauwe samenwerking met Inbo het voorlopige ontwerp voor dit project tot stand gebracht.

Gemeente Amsterdam | De Stopera

Wij hebben geadviseerd in de toepassing van brandbeveiligingsinstallaties in de passage van de Stopera.

Gemeente Veghel en SKIPOV – Wijk- & schoolgebouw De Vijfmaster

Wij hebben het projectmanagement van de ontwerpfase geregisseerd en verzorgen daarnaast de directievoering en het toezicht, voor de Gemeente Veghel en Skipov, bij de realisatie van een multifunctionele accommodatie voor onderwijs, sport en recreatie.

Theater aan de Parade

Voor de nieuwbouw van het theater ‘Theater aan de Parade’ in ‘s-Hertogenbosch zijn wij betrokken geweest in het ontwerptraject als brandveiligheidsadviseur.

Vanderlande – Parkeergarages

Wij hebben Vanderlande Industries begeleidt,vanaf initiatief fase tot oplevering, bij het oplossen van hun parkeerproblemen op het huidige terrein. Door de bouwontwikkelingen van het nieuwe hoofdkantoor vielen er zo’n 200 parkeerplekken weg.

Army Prepositioned Stocks Eygelshoven (APS-E)

Het in 2006 gesloten complex (voormalig POMS Eygelshoven) is per 1 oktober 2016 in gebruik gegeven aan het Amerikaans leger. Voor enkele van de gebouwen op het complex hebben wij geadviseerd omtrent de brandveiligheid.

Gemeente Amsterdam PI Over Amstel

Het bestaande kantorencomplex van de PI Over Amstel wordt omgebouwd zodat deze in gebruik kan worden genomen voor andere kantooractiviteiten. Hier hebben wij geadviseerd over de brandmeld- en ontruimingsalaraminstallatie, inclusief het opstellen ...

Rijksvastgoedbedrijf PI Over Amstel

Eén van Nederlands grootste gevangenissen (Bijlmer Bajes) is per 1 juni 2016 geen gevangenis meer. In een korte periode is dit gevangeniscomplex omgebouwd tot een verblijf voor tijdelijke vluchtelingenopvang. Wij hebben bij dit project geadvise...

SKIPOV – Nieuwbouw school Maria ter Heide

Wij hebben het projectmanagement van de ontwerpfase geregisseerd en verzorgen daarnaast directievoering en het toezicht bij de realisatie van de nieuwe Basisschool Maria ter Heide.

Vanderlande – Gebouw 50

Wij hebben voor Vanderlande Industries het ontwerp- en bouwproces voor het nieuwe hoofdkantoor (Gebouw 50) begeleid. Dit hebben wij begeleid vanaf de initiatiefase tot en met de nazorg van het project.

Vanderlande – Bedrijfsrestaurant, terras en tuin

Wij hebben Vanderlande Industries begeleidt bij de ontwikkeling van het nieuwe bedrijfsrestaurant: van ontwerpfase, het gehele bouwproces inclusief interieur, tuinontwerp tot en met de aanleg van de tuin.

Rijksvastgoedbedrijf PI De Geerhorst

In navolging van het Actieprogramma Brandveiligheid van de rijksoverheid is de brandveiligheid van penitentiaire inrichting De Geerhorst verbeterd. Parallel aan dit project zijn verbeteringen uitgevoerd in het kader van de uitbraakveiligheid. Wij ...

Universiteit Utrecht

Wij ondersteunen de afdeling Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht zowel op het gebied van bouwmanagement als brandveiligheid. Lees hier het interview met Herm Broekhuizen van Universiteit Utrecht » Brandmeldmigratie Nieuw Gildestein Het...

Technische Universiteit Eindhoven

Voor diverse gebouwen op de campus hebben wij brandveiligheidsscans uitgevoerd, binnen de daarvoor opgestelde kaders van de TU/e. Daarnaast hebben wij voor de noodzakelijke brandveiligheidsverbeteringen van het auditorium het bestek opgesteld en d...

MGM Projectontwikkeling B.V.

Bestpoort is een bouw- en lifestylecenter met onder andere bouwgerelateerde bedrijven, een Karwei en een Decathlon. Het bestaat uit 5 gebouwen en een parkeergarage. Het complex staat op een mooie zichtlocatie aan de A2. Wij hebben hiervoor het Uit...

Rijksvastgoedbedrijf cellencomplex Schiphol-Oost

Ter heropening van het complex, na de fatale brand in 2006, hebben wij de brandveiligheidsadvisering en uitvoeringsbegeleiding verzorgd voor de realisatie van brandbeveiligingsinstallaties, waaronder sprinkler- en brandmeldinstallaties, in het det...

Lorentz Casimir Lyceum

Wij hebben voor het Lorentz Casimir Lyceum de brandveiligheid van hun gebouw inzichtelijk gemaakt. Hiertoe is een brandscan uitgevoerd. Daarnaast hebben wij het aanbestedingsproces verzorgd en in de uitvoeringsfase de werkzaamheden begeleid.

Buro O Kwadraat

Wij hebben het ontwerpproces van het nieuwe kindercentrum te Uden geregisseerd. Hierbij zijn de diverse adviseurs gecontracteerd en is een Definitief Ontwerp bij meerdere uitvoerende partijen in de markt gezet. Daarnaast zijn wij als adviseur betrokken geweest bij het realisatie proces.

Conferentiehotel Kapellerput

Wij hebben een plan van aanpak opgesteld ter verbetering van de brandveiligheid.

Roem van Yerseke B.V.

Roem van Yerseke B.V. beschikt in Yerseke over verschillende productielocaties. Als gevolg van het agressieve milieu waar men bij de verwerking van verse mosselen mee te maken heeft, is onlangs het verwerkingsbedrijf voor verse mosselen herbouwd. ...

APPM Management Consultants te Hoofddorp

Op het bedrijventerrein van Schiphol Logistics Park moest een primaire bluswatervoorziening worden gerealiseerd. Deze mag volgens het waterleidingbedrijf niet aangesloten worden op het drinkwaterleidingnet, daarom moet er een separate bluswatervoo...

Schiphol Real Estate te Schiphol

Schiphol Real Estate heeft ervoor gekozen om twee opslagvoorzieningen te voorzien van een Hi-Ex blusschuimbeveiliging. Wij hebben de beoogde blusschuimbeveiliging verder uitgewerkt en daarbij de gemaakte keuzes en ontwerpcriteria vastgelegd in een Uitgangspuntendocument.

FloraHolland

De vestiging van FloraHolland in Aalsmeer is ongeveer 750.000 m² groot en daarmee het grootste handelscentrum ter wereld. Hier vinden veilingen plaats en zijn bedrijven gevestigd die zich bezighouden met de handel, export en verwerking van bloeme...

APM Terminals II B.V.

Wij hebben het projectmanagement verzorgd voor de Nieuwbouw Gate Canopy op de Maasvlakte II te Rotterdam. De Canopy ligt op de scheiding tussen Nederlands en Europees gebied. Alle containers die de haven ingaan en containers die de haven weer ve...

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V.

Helvoet Rubber & Plastic Technologies B.V., te Hellevoetsluis, is internationaal actief in maatwerkontwikkeling, fabricage en assemblage van rubber en kunststof componenten en samenstellingen. Het bedrijfsproces wordt momenteel opnieuw ingeric...

Vlisco Netherlands

Wij stellen momenteel een Integraal Plan Brandbeveiliging op voor het gehele bedrijfscomplex. Het gaat om de afstemming van zowel de bouwkundige- en installatietechnische voorzieningen als de organisatorische brandveiligheidsmaatregelen.

Stichting De Wever te Tilburg

Aanbieder van ouderenzorg Stichting De Wever heeft 13 locaties verdeeld over de stad. Wij ondersteunen deze stichting bij de herziening van de bedrijfsnood- en ontruimingsplannen, zodat ze up-to-date blijven.

Nieuw Unicum

Nieuw Unicum is een professionele zorgverlener te Zandvoort, die onder andere huisvesting biedt aan personen met een lichamelijk handicap. In het belang van een brandveilige leefomgeving voor haar cliënten heeft Nieuw Unicum ons bureau een onderz...

Stichting Zorgsaam

Wij hebben beoordeeld of de organisatorische aspecten voldoende gewaarborgd zijn in relatie tot de reeds aanwezige technische voorzieningen. Daarnaast zijn brandscans uitgevoerd voor de ouderenzorglocaties en de thuiszorgkantoren.

Stichting voor Regionale Zorgverlening (SVRZ)

Voor de locatie in Middelburg is een gelijkwaardig veiligheidsonderzoek uitgevoerd. Als resultaat daarvan wordt een hoge druk watermistbeveiliging geïnstalleerd. Altavilla begeleidt dit proces van ontwerp tot oplevering. Daarnaast voert Altavilla...

Stichting Aafje te Rotterdam

Aafje beschikt over diverse zorglocaties in Rotterdam en omstreken. Voor vele van deze locaties hebben wij brandscans uitgevoerd, verbetervoorstellen gedaan, bestekken gemaakt en de uitvoeringsbegeleiding verzorgd.

Diaconessenhuis

In het kader van de aangevraagde gebruiksvergunning moest het Diaconessenhuis bouwkundige maatregelen treffen in het beddenhuis. Wij hebben aan de hand van een alternatief brandveiligheidsconcept het functioneren van de interne hulpverleningsorgan...

IJsselland ziekenhuis

Wij hebben een brandveiligheidsscan uitgevoerd en stelde naar aanleiding hiervan een masterplan brandveiligheid op. In het masterplan is de brandveiligheidsvisie van het IJsselland ziekenhuis voor de toekomst vastgelegd.

VU medisch centrum

Wij hebben het poligebouw en de kliniek van het VU Medisch Centrum (VUmc) gescand op brandveiligheidsregelgeving.

St. Elisabeth Ziekenhuis

Het Elisabeth ziekenhuis is gehuisvest in een gebouw dat dateert uit 1982. Wij hebben voor de renovatie van het gebouw meerdere projecten als bouwmanager voorbereid en in de uitvoeringsfase begeleid.

Tweesteden Ziekenhuis

Wij hebben beide locaties van het ziekenhuis (Tilburg-Noord en Waalwijk) gescand op brandveiligheidsregelgeving om zo de status van de gebouwen te bepalen. Tevens zijn wij huisadviseur voor de lopende renovaties en aanpassingen.

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Het LUMC (voorheen Leids Universitair Medisch Centrum) wil de brandveiligheidsvisie van het complex vastleggen in de vorm van een Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB). Wij adviseren het LUMC hierover tevens zijn wij penvoerder voor de inhoudel...

Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Wij hebben de brandveiligheid van de bestaande gebouwen beoordeeld. Hieruit kwam naar voren dat het realiseren van een ‘hogedrukwatermistinstallatie’ de meest slimme en brandveilige keuze was. Deze installatie is inmiddels gerealisee...

Elkerliek Ziekenhuis

Wij hebben de brandveiligheid van het bestaande ziekenhuis en de uitbreiding (OK-complex) beoordeeld en verbetervoorstellen gedaan. Resultaat hiervan is dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is vervangen, een sprinklerbeveiliging is ger...

Bravis Ziekenhuis

Voor het Bravis Ziekenhuis hebben wij de brandveiligheidssituatie van de locatie Bergen op Zoom in kaart gebracht. Aanvullend hierop is een vergelijking gemaakt tussen diverse oplossingsvarianten, op basis van gelijkwaardige veiligheid. Hierbij...

Döhler Holland B.V.

Voor het Centraal Uitgifte Magazijn voor de opslag van brandbare vloeistoffen hebben wij een Uitgangspuntendocument brandbeveiliging PGS 15 geschreven. Dit document beschrijft een goed praktijkvoorbeeld voor brandbeveiligingsmaatregelen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

Mepavex Logistics B.V.

Mepavex Logistics is een modern logistiek bedrijf met meer dan 135.000 m² aan hoogwaardige opslagfaciliteiten voor verpakte, gevaarlijke stoffen (PGS 15), consumentenverpakkingen en geconditioneerde opslag. Voor de certificering van de sprinkler-...

Handelsonderneming Kramp B.V.

Voor de locatie Varsseveld is door ons bureau onderzocht wat de mogelijkheden en beperkingen zijn van de huidige brandbeveiligingsinstallaties in relatie tot de gewenste opslag van gevaarlijke stoffen.

Attractiepark Toverland te Sevenum

Wij hebben het proces- en projectmanagement uitgevoerd voor de uitbreiding van een buitengebied ‘de Magische Vallei’. Het buitengebied van circa 4,5 ha omvat verschillende attracties (Djengu River, Dwervelwind, Coco Bolo, Tolly Molly enz.), ve...

Ministerie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie, directie Zuid

Wij hebben in opdracht van de Dienst Vastgoed Defensie, binnen de kaders van gelijkwaardige veiligheid onderzocht, hoe de legeringsgebouwen voor de locatie Oirschot brandveilig gemaakt kunnen worden. Hierbij is door middel van een vergelijkingsond...

Rijksvastgoedbedrijf NATO JFC Headquarters Brunssum

Wij verzorgen het brandveiligheidsadvies van diverse gebouwen. Daarnaast geven we advies omtrent de staat van onderhoud van diverse gebouwen.

Lightspeed GMI

Wij hebben het projectmanagement geleverd voor het inbouwpakket van hun nieuwe kantoorruimte.

Generali Real Estate/Tagis

In het kader van een due diligence-onderzoek, hebben wij diverse panden van Generali beoordeeld op brandveiligheid.

Onderwijsgroep Tilburg

Wij hebben geadviseerd met betrekking tot de  brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties. Voorts hebben wij hiervoor de Programma’s van Eisen opgesteld, de bestekken gemaakt en hebben de uitvoering begeleid.

Koninklijke Bibliotheek Den Haag

Wij adviseren bij diverse brandveiligheidsvraagstukken en voeren directievoering uit bij de realisatie van diverse voorzieningen.

Lamb-Weston/Meijer V.O.F.

Lamb-Weston/Meijer is een wereldspeler in aardappelverwerking. Voor hun locaties te Bergen op Zoom, Oosterbierum, Kruiningen en Broekhuizenvorst hebben wij sprinkleradvies geleverd en Uitgangspuntendocumenten (UPD’s) opgesteld.

Farm Frites International B.V.

Farm Frites is een alom bekende aardappelverwerker. Voor hun locatie te Oudenhoorn hebben wij sprinkleradvies geleverd en Uitgangspuntendocumenten (UPD’s) opgesteld en afgerond. Bij de bestaande inpakruimten zijn de uitgangspunten van de aanwe...

IUC Belastingdienst

Wij hebben de opvang- en doorstroomcapaciteit van de vluchttrappenhuizen berekend.

Store3D

Store3D realiseert retailprojecten. Wij zijn hun huisadviseur bij al hun brandveiligheidsvragen.

Woningstichting Talis

Als huisadviseur zijn wij betrokken bij diverse brandveiligheidsvraagstukken.

Rijksvastgoedbedrijf PI Overmaze

Penitentiaire inrichting (PI) Overmaze is grootschalig gerenoveerd en heeft een herbestemming gekregen van PI tot tbs-kliniek, forensisch psychiatrisch centrum en penitentiair psychiatrisch ziekenhuis. Wij hebben dit bouwproject als directievoerde...

Rijksvastgoedbedrijf PI De Boschpoort

De Monumentenwacht stelde na een inspectie van penitentiaire inrichting De Boschpoort vast dat meerdere bouwwerken aan de buitenzijde onderhoud nodig hadden. Op basis van deze inspectieresultaten en een inventarisatie zijn de exact te treffen voor...

Wij werken o.a. voor:

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla