Gelijkwaardige veiligheid

Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid af te wijken van de gestelde prestatie-eisen. Hiervoor geldt wel een voorwaarde: met het voorgestelde alternatief moet een gelijkwaardige veiligheid aannemelijk worden gemaakt. Dit biedt mogelijkheden voor slimme invullingen van brandveiligheidsvoorzieningen in bouwplannen.

Wij gebruiken verschillende standaardmethoden om gelijkwaardige veiligheid aannemelijk te maken. Deze methoden hebben draagvlak bij het bevoegd gezag (gemeente en brandweer). Daarnaast is vaak maatwerk vereist voor de passende gelijkwaardige oplossing, omdat veel situaties uniek zijn.

Grote brandcompartimenten
De maximale wettelijke grootte van een brandcompartiment is in de meeste gevallen 1.000 m². Deze prestatie-eis levert voor veel gebruikers een onpraktische en daarmee ongewenste situatie op. Voor grote brandcompartimenten hanteren wij diverse methodes om de gewenste compartimentsgrootte te realiseren, zoals de NEN 6060 en NEN 6079.

Hoge gebouwen
Ook voor gebouwen die hoger zijn dan 70 meter werken we de gelijkwaardige veiligheid uit. Volgens het Bouwbesluit moet de brandveiligheid voor zulke gebouwen op deze manier worden ingevuld. De brandveiligheid voor zulke gebouwen moet conform het Bouwbesluit op basis van gelijkwaardige veiligheid worden ingevuld.

Parkeergarages
Wij zorgen dat brandveiligheid goed geïntegreerd is in het ontwerp van parkeergarages. Zij worden vanwege hun bijzondere kenmerken en brandscenario’s vaak ontworpen op basis van gelijkwaardige veiligheid. Vooral het ventilatieaspect, eventuele sprinklerbeveiliging en de detectie-installaties spelen hierbij een belangrijke rol.

Veilig vluchten en rookbeheersing
De situatie kan zich voordoen dat niet aan de prestatie-eisen voor veilig vluchten kan worden voldaan. Rookontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol. Wij zijn ervaren in het toepassen van diverse rekenmodellen, zoals het vultijdenmodel en adviseren over rookbeheersingssystemen. Met het vultijdenmodel wordt de rookproductie gerelateerd aan de vorm en hoogte van het gebouw. De resultaten van de toepassing van het model geven aan hoeveel tijd er is om veilig te vluchten. Rookbeheersingsinstallaties zoals een rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA) ondersteunen dit.

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla