Brandveiligheidsadvies

Is mijn huisvesting of ontwerp brandveilig en voldoet het aan de geldende voorschriften? Het antwoord op deze vraag is vaak niet meteen te geven. Een wereld van wet- en regelgeving openbaart zich. Wij adviseren onze opdrachtgevers doeltreffend, voor zowel bestaande als nieuwe huisvesting.

Onze werkwijze en benadering van het brandveiligheidsvraagstuk leidt tot de best passende oplossing die voldoet aan de regels en bovendien een brandveilige situatie oplevert, passend bij de wensen van onze opdrachtgevers. Hierbij kijken wij ook samen met hen naar aspecten als het beperken van materiële schade en borgen van bedrijfscontinuïteit. Oftewel; wij zorgen voor slimme en verantwoorde brandveiligheidsoplossingen!

Onze diensten

Brandveiligheidsscan

Om te weten hoe de brandveiligheidssituatie in uw gebouw is, kunnen wij een uitvoerige brandveiligheidsscan voor u uitvoeren.

Bouwplantoets

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan?

Brandbeveiligingsplannen

Net als alle andere technische aspecten verdient brandveiligheid een volwaardige plek in het bouwproces.

Brandveiligheidsscan

Om te weten hoe de brandveiligheidssituatie in uw gebouw is, kunnen wij een uitvoerige brandveiligheidsscan voor u uitvoeren.

Bouwplantoets

Is uw gebouwontwerp brandveilig? Kan het de bouwplantoetsen van de gemeente en brandweer doorstaan?

Brandbeveiligingsplannen

Net als alle andere technische aspecten verdient brandveiligheid een volwaardige plek in het bouwproces.

Integraal Plan brandbeveiliging (IPB)

Een IPB is een brandbeveiligingsplan waarin, op basis van geïnventariseerde risico’s…

Gelijkwaardige veiligheid

Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid af te wijken van de gestelde prestatie-eisen.

Brandbeveiligingsinstallaties

Brandbeveiligingsinstallaties omvatten diverse soorten systemen zoals blus-, detectie- en rookbeheersingssysstemen.

Integraal Plan brandbeveiliging (IPB)

Een IPB is een brandbeveiligingsplan waarin, op basis van geïnventariseerde risico’s…

Gelijkwaardige veiligheid

Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid af te wijken van de gestelde prestatie-eisen.

Brandbeveiligingsinstallaties

Brandbeveiligingsinstallaties omvatten diverse soorten systemen zoals blus-, detectie- en rookbeheersingssysstemen.

Uitgangspuntendocument (UPD)

Het is van belang dat de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallaties worden vastgelegd.

Programma van Eisen (PvE)

Het is van belang dat de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallaties worden vastgelegd.

Brandoverslagberekeningen

Wij beschikken over de kennis en programmatuur om brandoverslag te berekenen. Het Bouwbesluit schrijft voor dat ieder gebouwontwerp…

Uitgangspuntendocument (UPD)

Het is van belang dat de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallaties worden vastgelegd.

Programma van Eisen (PvE)

Het is van belang dat de uitgangspunten voor de brandbeveiligingsinstallaties worden vastgelegd.

Brandoverslagberekeningen

Wij beschikken over de kennis en programmatuur om brandoverslag te berekenen. Het Bouwbesluit schrijft voor dat ieder gebouwontwerp…

Fire Safety Engineering

Gebouwen worden complexer waardoor de standaardeisen niet passend en wenselijk zijn. Complexe gebouwen vragen om een specifieke risicogerichte benadering.

Gevaarlijke stoffen

De overheid heeft geconstateerd dat vooral de grote opslagvoorzieningen nog veel tekortkomingen vertonen. Dat geldt in het bijzonder voor…

Projectmanagement

Naast advisering leveren wij projectmanagement. Wij ontzorgen bij de implementatie van brandbeveiligingsmaatregelen…

Fire Safety Engineering

Gebouwen worden complexer waardoor de standaardeisen niet passend en wenselijk zijn. Complexe gebouwen vragen om een specifieke risicogerichte benadering.

Gevaarlijke stoffen

De overheid heeft geconstateerd dat vooral de grote opslagvoorzieningen nog veel tekortkomingen vertonen. Dat geldt in het bijzonder voor…

Projectmanagement

Naast advisering leveren wij projectmanagement. Wij ontzorgen bij de implementatie van brandbeveiligingsmaatregelen…

Bouwmanagement

Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. De projectfasen beheersen wij van voorbereiding tot en met realisatie. Uiteraard zijn we op de hoogte van alle wet- en regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de bouw.

Meer over bouwmanagement

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla