Bouwmanagement

Wij vertalen huisvestingsvraagstukken in concreet gedefinieerde en gefaseerde bouwprocessen. De projectfasen beheersen wij van voorbereiding tot en met realisatie. Uiteraard zijn we op de hoogte van alle wet- en regelgeving en de laatste ontwikkelingen in de bouw. Wij luisteren, staan naast onze opdrachtgever en houden hem betrokken bij het project.

Werkwijze

Onze werkwijze gaat uit van drie stappen:

Faseren

Vooraf bepalen we duidelijk de verschillende fases in het project. Wij zorgen ervoor dat alle betrokken partijen hun bijdragen tijdig en correct leveren. Vergunningprocedures maken uiteraard deel uit van het proces.

Beslissen

Een goede fasering maakt stapsgewijze besluitvorming mogelijk. Na iedere fase in het bouwproces leggen wij een beslisdocument voor. Eventuele afwijkingen bespreken we en waar nodig sturen we het project bij.

Beheersen

Projectbeheersing bestaat uit alle sturende en regelende activiteiten die gericht zijn op een continu planmatig verloop van het project. Voortdurend houden we zaken in het vizier als tijd, geld en kwaliteit.

Onze diensten

Wij verzorgen integraal bouwprojectmanagement of delen daarvan. Uw wensen staan hierbij centraal. Wij staan open voor vernieuwende ideeën en besteden aandacht aan het gebruik in de toekomst.

Naast bouwprojectmanagement verzorgen we adviesdiensten die aan het bouwproces gerelateerd zijn, zoals:

 • Duurzaamheid (BREEAM)
 • Risicomanagement
 • Vergunningen
 • Locatiestudies
 • Directievoering
 • Huisvestingsstudies/-vraagstukken
 • Bouwtechnisch advies

Wij zijn in de volgende sectoren actief:

 • Overheden
 • Bedrijven
 • Corporaties
 • Ziekenhuizen
 • Zorginstellingen
 • Scholen
 • Architecten & adviseurs

Brandveiligheidsadviseurs

Is mijn huisvesting of ontwerp brandveilig en voldoet het aan de geldende voorschriften? Het antwoord op deze vraag is vaak niet meteen te geven. Een wereld van wet- en regelgeving openbaart zich. Wij adviseren onze opdrachtgevers doeltreffend, voor zowel bestaande als nieuwe huisvesting.

Meer over brandveiligheid

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla