Organisatorische brandveiligheid is maatwerk

Algehele brandveiligheid in gebouwen wordt bereikt door een goede balans tussen bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen en maatregelen. Bram Kooijmans, Adviseur Brandveiligheid bij Altavilla B.V., vertelt dat de praktijk regelmatig uitwijst dat er sprake is van een disbalans. Met name op het organisatorische vlak kan nog winst worden behaald als het gaat om de samenhang met de technische voorzieningen.

Bram Kooijmans: “Als Adviseur Brandveiligheid stel je een brandbeveiligingsconcept op waarin zowel de bouwkundige en installatietechnische, als de organisatorische voorzieningen en maatregelen zijn verwerkt. Met organisatorische brandveiligheid bedoelen we de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) en het in standhouden van de technische voorzieningen. Het gaat dus niet alleen over het veilig ontruimen van een pand. Goed gebouwbeheer is ook van groot belang”.

Maatwerk

Bram heeft als adviseur al met diverse bedrijven meegedacht over de inrichting van de organisatorische brandveiligheid. De casussen lopen net zo uiteen als de opdrachtgevers zelf. Bram: “Naast goed gebouwbeheer dient ook de hulpverleningsorganisatie effectief te zijn in haar taken. Organisatorische brandveiligheid is echt maatwerk”. Een recent project was bijvoorbeeld het opstellen van een ontruimingsplan bij zorgverlener Kentalis. Tot de locaties van Kentalis behoren onder andere woon- en dagbestedingslocaties en scholen. Voor Fluke Nederland, marktleider op het gebied van productie, distributie en het onderhoud van elektronische test- en meetinstrumenten, is, nadat zij verhuisden naar een nieuw bedrijfsverzamelpand, door ons geadviseerd over de inrichting van de BHV-organisatie.

Van concept tot uitvoering

Bij het opstellen van een grondig brandveiligheidsconcept gaat Altavilla zeker niet over één nacht ijs. Na het bepalen van concrete brandveiligheidsdoelen wordt onderzocht en vastgesteld met welke mix van technische voorzieningen en organisatorische maatregelen die doelen kunnen worden bereikt. Bram geeft een voorbeeld: “In verzorgingshuizen is vaak sprake van een beperkte personeelsbezetting in de nachtsituatie, wat kan leiden tot evacuatieproblemen. Het kan dan verstandig zijn om juist meer te investeren in technische voorzieningen, zoals het aanvullend compartimenteren of het aanbrengen van een automatische brandbestrijdingsinstallatie, zoals sprinklerinstallaties. Anderzijds kan juist het aanpassen van de hulpverleningsorganisatie een betere optie blijken als het niet realistisch is om technische brandveiligheidsvoorzieningen aan te brengen”.

Uitdagingen in het werkveld

De organisatorische brandveiligheid zou, net als de technische brandveiligheidsaspecten, idealiter al moeten worden meegenomen in de ontwerpfase van gebouwen. Bram vertelt: “In de ontwerpfase is met name aandacht voor de technische voorzieningen en zien we zelden dat het vastleggen van een goede interne noodorganisatie integraal wordt meegenomen. Wil je dat in de exploitatiefase van het gebouw de vooraf geformuleerde brandveiligheidsdoelen worden bereikt dan is het dus belangrijk dat niet alleen de technische voorzieningen goed werken, maar ook de interne hulpverlening er naadloos op aansluit. Alleen dan is sprake van integrale brandveiligheid!”.

Altavilla adviseert en begeleidt organisaties bij de ontwikkeling en implementatie van brandveiligheidsconcepten, met als doel dat alle vooraf vastgelegde brandveiligheidsdoelen worden bereikt.

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla