NTS Group bouwt hypermodern nieuw kantoor met een uitdagende deadline

Altavilla B.V. is al enkele jaren nauw betrokken bij de verschillende bouwprojecten van de NTS Group. De NTS Group is een hightechbedrijf dat complexe (opto-)mechatronische systemen en modules ontwikkelt, maakt, assembleert en test voor grote hightech machinebouwbedrijven. Zij leveren oplossingen voor semiconductor, digital printing, life science & analytical en industriële systemen.

We zijn op bezoek bij de nieuwe locatie ‘NTS Development & Engineering’ in Nijmegen, die in april 2020 in gebruik is genomen. Op deze hypermoderne locatie komen de disciplines optiek, mechatronica, prototyping, value engineering (DfX) en (cleanroom)assemblage samen.

We zijn in gesprek met Jan Loermans, Manager Projects & Operations en Sander Geurink, manager production. NTS heeft meerdere vestigingen, met ieder hun eigen specialisme en werkwijze. In 2018 besloot NTS drie locaties onder één dak samen te brengen op de NovioTech Campus te Nijmegen. Jan en Sander waren onderdeel van het bouwteam en vertellen over het proces van het samenvoegen van deze drie vestigingen tot één nieuw gebouw en wat de rol van Altavilla B.V. hierin was.

NTS Group bouwt hypermodern nieuw kantoor. In gesprek met Jan Loermans en Sander Geurink

De juiste samenstelling en instelling van het bouwteam als basis

Jan Loermans is sinds 2007 in dienst bij NTS en is afkomstig van de voormalige vestiging in Wijchen, waar de systeem- en prototypes ontwikkeling plaatsvond. Jan is Manager Projects & Operations. Hij is binnen de Nijmegen vestiging teamleider van projectmanagement als ook nauw betrokken bij de operatie.

Sander Geurink is sinds 2003 in dienst bij NTS en werkte bij de vestiging NTS Optel. Vanuit deze vestiging werden uiteenlopende systemen met optische en opto-elektronische technieken ontwikkeld en gebouwd. Sander stuurt het assemblageteam aan.

De vestiging in Doetinchem, Mecon genaamd, is gespecialiseerd in mechatronica-engineering.

Sander vertelt: “Op alle locaties hadden we huurpanden. Zowel in Nijmegen als in Wijchen groeiden we uit ons jasje. Uit vooronderzoek bleek dat een nieuwe vestiging op de NovioCampus Nijmegen de beste optie voor ons was. We passen hier ook als type bedrijf. Hierna zijn we gestart met het opstellen van het PvE. Op dat moment kwamen we in gesprek met Altavilla, die als bouwprojectmanagementbureau was geselecteerd. Die samenwerking had een pragmatische insteek en bleek al snel erg prettig”.

Jan vult aan: “Dat klopt. Er heerste een goede energie in het bouwteam. We hadden een pragmatische aanpak met een duidelijk doel: 1 april 2020 is de streefdatum voor oplevering van het nieuwe pand. Het was erg goed dat we als gebruiker vanaf het begin in het proces zijn aangesloten. Het gezamenlijke uitgangspunt was om samen het beste eindresultaat te realiseren, waar zowel de bouwer als gebruiker volledig achter staan. We zijn uiteraard ook met uitdagingen geconfronteerd. We kwamen gezamenlijk altijd snel tot constructieve oplossingen. We waren een oplossingsgericht team”.

De wensen van drie vestigingen samenbrengen

Het PvE was opgesteld. Het bouwteam stelt kritische vragen over de best passende invulling. Het samenvoegen van drie locaties, met ieder zijn eigen functies, brengt uitdagingen met zich mee.

Sander: “We kregen de vraag of het allemaal wel zou passen. We hebben diverse mogelijke invullingen geknipt en geplakt, die wij vervolgens weer aan onze achterban terugkoppelden. We hebben diverse discussies gehad met de NTS-gebruikers, vooral over de beste invulling van de ruimten. Uiteindelijk zijn we tot een zo optimaal mogelijke invulling gekomen”.

Jan gaat hierop in: Het invulling geven aan gesloten en open kantoorruimten was een uitdaging. In Nijmegen had iedereen een eigen kantoorruimte, in Wijchen werkten mensen in een kantoortuin. Wij stelden de vraag wat we met onze kantoorindeling voor een uitstraling en sfeer wilden neerzetten. We hebben veel zitten schuiven met ruimtes waarbij we uiteindelijk tot een gecombineerde, door onze medewerkers gedragen invulling kwamen”.

Sander: “Klopt. We hebben nu onder andere ruimtes voor 2, 4 of 6 personen gecreëerd en daarbij enkele vergaderruimtes midden in de kantoortuin geplaatst, waardoor er open ruimtes voor 8 tot 10 personen zijn ontstaan. Ideaal voor bepaalde afdelingen of projecten. Altavilla heeft ervaring met dit soort processen en heeft ons hier goed in ondersteund”.

Een bouwteam met één gezamenlijk doel

Sander vervolgt: “Door ons constructieve bouwteam werden conflicten snel opgelost. Iedereen sprak elkaar aan op het nakomen van afspraken”.

Jan: “Dit bouwteam had alle benodigde kennis en kunde in huis, die werd ingezet en benut waar nodig. Tijdens ons tweewekelijks overleg bespraken we alles tot in detail. Zo wisten Sander en ik precies wat er speelde. Bij onverwachte gebeurtenissen konden wij snel beslissen vanwege ons mandaat ”.

Sander vervolgt: “Wat we ervaarden is dat de onderlinge betrokkenheid in het team groot was. Partner Climatech, die de cleanrooms bouwde, was bijvoorbeeld nauw betrokken bij onze vergaderingen en besluitvorming. Ook de onderaannemers wisten wat er van hen verwacht werd. Iedereen voelde dezelfde ‘vibe’ om de deadline van 1 april te halen”.

De toegevoegde waarde van Altavilla in dit bouwproces

Jan vertelt: “Altavilla heeft een belangrijke rol gespeeld in het constructieve verloop van het gehele bouwproces. Enerzijds zorgden zij ervoor dat iedereen zijn planning haalde en afspraken nakwam. Anderzijds gaven zij advies en stuurden zij aan op een efficiënt verloop van het bouwproces”.

“Ook vanuit financieel oogpunt heeft Altavilla ons goed ontzorgd”, vertelt Jan. “In het PvE was een budget vastgesteld, Altavilla heeft erop toegezien dat dit niet werd overschreden. Zo konden wij keuzes maken ten aanzien van de bouw, omdat we altijd wisten dat we binnen budget werkten”.

Sander: “Wanneer we onderlinge uitdagingen hadden met een uitvoerende partij, dan was Altavilla het aanspreekpunt. Zij losten dit altijd netjes op, door de betrokkenen bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid. Altavilla nam zelf ook de verantwoordelijkheid voor het goed opvolgen van de restpunten na oplevering. Dat laat zien hoe zij in de samenwerking staan”.

Jan en Sander concluderen samen dat zij in de afgelopen anderhalf jaar een prachtig bedrijfspand hebben ontwikkeld, dat volledig aan de maatstaven van 2020 voldoet. Daar zijn ze dan ook met recht heel trots op.

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla