Samen werken aan een integrale brandveiligheid

Ronald Neutel | Projectmanager

“Als we een verbeterde brandveiligheid kunnen realiseren, dan hebben we een robuust ziekenhuis staan”

In 2016 hebben in Amsterdam, zorginstellingen, Brandweer Amsterdam Amstelland, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de gemeente Amsterdam het Convenant Brandveiligheid in de Zorg ondertekend. Het doel hiervan is gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen om de brandveiligheid binnen zorginstellingen te verbeteren. Naar aanleiding van dit Convenant is het Amsterdam UMC, locatie VUmc het project Brandveilige Zorg gestart. Om succesvol invulling te geven aan dit project heeft het VUmc Altavilla B.V. ingeschakeld als brandveiligheidsadviseur. In dit interview zijn we in gesprek met Ronald Neutel, projectmanager namens het VUmc. Hij vertelt vanuit zijn perspectief over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc, waarbij de focus met name ligt op de kliniek waar de verpleegbedden zijn gehuisvest en op de polikliniek.

De koers stabiel houden

Ronald is geen onbekende bij het VUmc, hij heeft hier eerder meegewerkt aan een project. Hij is de spin in het web binnen complexe huisvestingsvraagstukken bij ziekenhuizen. Hij zorgt ervoor dat alle ballen in de lucht worden gehouden, dat het gezamenlijke doel niet uit het oog wordt verloren en dat deadlines tijdig worden gehaald. Vanuit zijn rol als projectmanager is hij onafhankelijk van de inhoud, “Het is ideaal dat ik veel ervaring met ziekenhuizen heb”, licht Ronald toe. Kortom: Hij zorgt ervoor dat het project op koers blijft.

Toen Ronald werd gevraagd voor het project ‘Brandveilige Zorg’ was dit niet direct een voor de hand liggend project voor hem, omdat hij geen brandveiligheidsspecialist is. “Dat maakt dit project echter niet minder interessant. Ik verzamel de juiste specialisten om mij heen om het project te kunnen uitvoeren”, aldus Ronald. Zo werden Jack Smit, veiligheidskundige bij het VUmc en Maarten de Groot, brandveiligheidsadviseur van Altavilla B.V. onderdeel van het team.

Alle gebouwen brandveilig

Het VUmc geeft veel vrijheid om zelfstandig adviesteams samen te stellen voor projecten. Daardoor is er door de jaren heen vanuit diverse visies, in en aan de gebouwen van het ziekenhuis gewerkt. Zo ook met brandveiligheidsoplossingen, die variëren door het hele ziekenhuiscomplex. Dat maakt de aanpak complex. “Een aantal jaren geleden heeft de afdeling huisvesting besloten om de brandveiligheid van alle gebouwen middels een integrale aanpak te verbeteren. Op dat moment is ons projectteam gevormd en zijn we aan de slag gegaan met een goed plan van aanpak voor de kliniek waar de verpleegbedden zijn gehuisvest. Voorafgaand aan het project was er al voor gekozen het kliniekgebouw te beveiligen met een hogedrukwatermistsysteem. Daar hebben wij vervolgens vorm aan gegeven. Daarnaast fungeerden wij ook als een soort jury om andere lopende projecten binnen het ziekenhuis te beoordelen op een goede integrale brandveiligheid”.

Naast een project voor de kliniek is er ook een project voor het polikliniekgebouw gestart. “Er is sprake van een brandveiligheidsuitdaging in dit gebouw vanwege de aanwezige atria en vides. We hebben een jaar lang zorgvuldig gewerkt aan het opbouwen van een dossier, dat uiteindelijk geleid heeft tot een adviesnotitie. Er was geen enkele ruimte meer om te dwalen op dit onderwerp. Het advies was het installeren van een sprinklersysteem”, licht Ronald toe. “Dit is een mooi resultaat van onze samenwerking”. 

Teamsynergie voor een gezamenlijk resultaat

Vanuit het programma ‘Brandveilige Zorg’ wordt gestuurd op het realiseren van een integrale brandveiligheidsaanpak voor alle lopende projecten binnen het ziekenhuis. De focus van het projectteam lag voornamelijk bij het verbeteren van de brandveiligheid van de kliniek, middels planvorming, het aanvragen van de omgevingsvergunning en installatie van een hogedrukwatermistsysteem. Daarnaast is er voor de polikliniek een brandveiligheidsstudie gedaan. Een sprinklersysteem bleek voor dit gebouw de beste oplossing te zijn. De uitwerking van dit project is onlangs gestart. De aanbesteding en uiteindelijke realisatie volgen.

Ronald: “In beide projecten trekken Maarten en ik samen op. Maartens expertise ligt op het gebied van brandveiligheid. Ik hou het overzicht, bewaak de planning en kijk kritisch mee. Daarbij let ik er ook op dat het project uitvoerbaar blijft voor het VUmc. Ik zorg ervoor dat ieders werk goed gefaciliteerd wordt en dat alle betrokkenen graag blijven meewerken aan het project. Ik hou ook altijd in het oog dat de klant (vertegenwoordigd door Jack) niet overvraagd wordt”, vertelt Ronald.

Brandveiligheid realistisch naar een hoger plan

Bij branden en rampen in Nederland loopt het vaak goed af, maar er is ook een aantal branden verworden tot nationale littekens, zoals de Schipholbrand, de brand in de OK’s van het ziekenhuis in Almelo en die in Café ´t Hemeltje. “Ik vind dat iedereen zich bewust moet zijn van de risico’s van brand in een groot ziekenhuis als het VUmc. De drive om met de brandveiligheidsspecialisten van Altavilla een verbeterde en veiligere situatie voor het VUmc te realiseren vind ik heel mooi. Ik voel me betrokken bij deze doelstelling. Als we met elkaar een verbeterde brandveiligheid kunnen realiseren, dan hebben we een robuust ziekenhuis staan”, vertelt Ronald.

Met enthousiasme samenwerken

Door het convenant ‘Brandveiligheid in de Zorg’ konden in gesprek met de omgevingsdienst en brandweer logische keuzes worden gemaakt en werd er een betere doorlooptijd in het verkrijgen van vergunningen afgesproken. Het ‘door de ambtelijke molen’ krijgen van de vergunningen duurde echter maanden. Samen met Leeyanne Dobben van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied hebben we bereikt dat de vergunningen nu sneller binnenkomen. 

“Over de samenwerking met Altavilla ben ik simpelweg heel enthousiast. Ik ben erg enthousiast over de inzet van Maarten. Niks is teveel gevraagd. Ik kan altijd bellen en ze leveren op tijd. Wat mij bij Maarten opvalt is zijn grote vakkennis en passie voor zijn vak. Daar heb ik al veel van geleerd”.

Alle experts vertellen ieder over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc. Deze gezamenlijke visie en inzet heeft de brandveiligheid in de zorg naar een hoger niveau gebracht.

Jack Smit

Veiligheidskundige VUmc


Lees het complete verhaal van Jack Smit van VUmc

Lees meer »

Leeyanne Dobben

Projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


Lees het complete verhaal van Leeyanne Dobben en Edwin Speijk van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Lees meer »

Edwin Speijk

Toezichthouder Bouw en Brandveilig Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


Lees het complete verhaal van Edwin Speijk en Leeyanne Dobben van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Lees meer »

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla