Het succes van een bestendige samenwerking

Altavilla B.V. en Sweegers en de Bruijn B.V. werken al jaren gezamenlijk actief aan diverse projecten. Sweegers en de Bruijn B.V. is een adviesbureau gespecialiseerd in binnenklimaat en technische installaties (E&W). Altavilla B.V. heeft een team van bouwmanagers en brandveiligheidsadviseurs. Altavilla nodigde Sweegers en de Bruijn uit voor een interview om hun samenwerking eens wat beter te belichten. Wat is de succesfactor hierin en waarom matchen de twee bedrijven zo goed?

Een andere expertise. Dezelfde bevlogenheid en proactieve houding

Altavilla en Sweegers en de Bruijn ontmoetten elkaar in 2006 tijdens een gezamenlijk project bij het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Het klikte zo goed tussen beide bedrijven, dat ze sindsdien al aan tientallen projecten hebben samenwerkt. Er is een aantal factoren dat deze samenwerking zo succesvol maakt, waarbij bevlogen ondernemerschap een vaste pijler is.

Laten we beginnen met het feit dat de adviesdiensten van beide bedrijven complementair aan elkaar zijn. Sweegers en de Bruijn: “Installatieadvies en bouwmanagement werken gedurende bouwprojecten van begin tot eind nauw samen. De brandveiligheidstak van Altavilla huren we in als aanvullende expertise vanwege hun specialistische kennis op het gebied van integrale brandveiligheid.  Het is onze uitdaging om complexe projecten zoals ziekenhuizen in opdracht te krijgen. Daar wordt onze kennis uitgedaagd en een beroep gedaan op onze expertise.  Het is prettig samenwerken met een partij als Altavilla met eenzelfde visie, serviceniveau en proactieve houding.

Altavilla vult aan: “Omdat we in dezelfde branches actief zijn, nemen we elkaar makkelijk mee in projectkansen. Waar het zich aandient bevelen we elkaar over en weer aan of huren we elkaars expertise in, zonder dat daar wederzijdse verplichtingen aan verbonden zijn”.

Ondernemen, zonder exclusiviteit

Bij beide ondernemingen is de directie actief betrokken bij alle projecten. Dat is een groot voordeel voor opdrachtgevers, omdat een snelle besluitvorming mogelijk is. In projectvergaderingen of op cruciale momenten kan er snel geschakeld worden, zonder dat er eerst in de organisatie om toestemming gevraagd hoeft te worden. Altavilla: “We staan allebei ondernemend en proactief in projecten. Kwaliteit staat voorop. Dat is een werkstijl waarin we elkaar herkennen en dat werkt plezierig, dus trekken we op een natuurlijke wijze naar elkaar toe”.

Sweegers en de Bruijn: “We zijn een middelgroot adviesbureau. We bieden slagkracht en kunnen een bepaalde omvang en complexiteit van projecten aan. We leven ons niet alleen in in het project, maar vooral ook in het primaire proces van de gebruikers, en bedenken dan een passende oplossing. Altavilla is qua adviesbureau wat kleiner, maar werkt op dezelfde manier. Mede door die ondernemende en betrokken aanpak hebben we een hoog vertrouwen in elkaars kennis en kunde. We hoeven elkaar niet continu scherp te houden, maar kunnen écht rekenen op elkaar”.

Beide ondernemingen voelen zich niet verplicht om met elkaar te werken. Ze weten elkaar te vinden waar nodig en gewenst. Op deze wijze kunnen ze allebei onafhankelijk blijven naar hun opdrachtgevers. Altavilla: “De wijze waarop we met elkaar werken is flexibel. De ene keer is Sweegers en De Bruijn de hoofdaannemer, de andere keer komen we rechtstreeks aan tafel, of andersom”. Sweegers en de Bruijn: “Wij zien onze samenwerking als een driehoek. Daarmee bedoelen we dat het voor alle partijen een win-win-win situatie moet zijn. Uiteindelijk moet onze samenwerking een meerwaarde voor de opdrachtgever opleveren. En dat doet het”. 

Visie op de toekomst

Veel mensen denken dat de markt nu goed is, maar het is een lastige tijd voor opdrachtgevers om aan te besteden en daarin kwaliteit, planning en budget te waarborgen. “Denk maar eens aan de onderaannemers, die ongeveer 80% van de materialen moeten inkopen in een markt waarbij de prijzen hoog en de marges dun zijn. Bovendien is het niet eenvoudig om aan goed geschoolde vakmensen te komen. Dat kan ten koste gaan van de kwaliteit”, aldus Altavilla.

Momenteel is de markt anticyclisch. Waar voorheen iedereen onderdeel van het bouwteam wilde zijn, is daar nu de ruimte voor maar hebben de meeste partners daar geen tijd meer voor. Sweegers en de Bruijn: “Wij zien allebei hoe we juist in deze tijd als experts een gidsende rol voor de opdrachtgever kunnen vervullen. Op deze manier ontwikkelen we een gezamenlijke visie op aanbesteden en bouwen: hoe pak je dit zo effectief mogelijk aan?”.

Hiermee staat de uitnodiging aan beide partijen om verder te praten over hoe zij hun gezamenlijke visie en expertise nog beter kunnen inzetten.

Aan dit interview werkten mee: William Sanders en Marco Roeleven van Sweegers en de Bruijn B.V. en Roland Simons en Maarten de Groot van Altavilla B.V. Op de foto ziet u Stijn Hazenberg, directeur van Sweegers en de Bruijn B.V. en Roland Simons van Altavilla B.V.

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla