Hoe het VU medisch centrum een verbeterde brandveiligheid implementeert

Jack Smit | Veiligheidskundige VUmc

“Hoe verbeteren we brandveiligheid binnen een complexe organisatie als VUmc?”

Altavilla BV en het AUMC, locatie VU medisch centrum, werken sinds 2017 samen aan het verbeteren van de brandveiligheid van het ziekenhuis. Deze samenwerking is tot stand gekomen naar aanleiding van het Convenant Brandveiligheid in de Zorg welke in de regio Amsterdam door meerdere instanties is ingezet. Jack Smit is vanuit zijn functie binnen VUmc heel nauw betrokken geweest bij ontwikkeling van dit Convenant. We zijn in gesprek gegaan met Jack om zijn ervaring rondom dit bijzondere en complexe project met ons te delen.

Project Brandveilige Zorg

Ten gevolge van een brand bij een GGZ-instelling met dodelijke slachtoffers, hebben in de regio Amsterdam de brandweer, zorginstellingen, omgevingsdienst en de gemeente een convenant opgesteld. Het doel is om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen om de brandveiligheid binnen zorginstellingen in de regio Amsterdam te verbeteren. Het geïmplementeerde brandveiligheidsniveau wordt gekwalificeerd met een brons-, zilver- of gouderkenning. Het VUmc streeft ernaar om uiteindelijk brandveiligheid niveau goud te behalen. Jack Smit, veiligheidskundige van het VUmc, en Ronald Neutel, projectleider, hebben samen met Altavilla dit project in uitvoering gebracht.

Het ziekenhuis, een dynamische omgeving

Jack, van oorsprong klinisch chemisch analist, heeft sinds 1974 in meerdere ziekenhuizen in Amsterdam gewerkt. Daarna heeft hij als veiligheidsdeskundige gewerkt bij o.a. het RIVM en de Arbodiensten van de UvA en VU. Zijn voorkeur gaat uit naar het werken in een groot ziekenhuis. “Het is de hectiek en de onvoorspelbaarheid die mij aanspreekt,” verklaart Jack. “Dit zorgt voor veel afwisseling, maakt het werk leuker en zorgt voor dynamiek”. In 2014 startte hij als gedetacheerde veiligheidskundige vanuit het VU bij het VUmc en hield hij zich met name bezig met brandveiligheid en arboveiligheid bij verbouwingen, renovaties en nieuwbouw. Door de start van het project Brandveilige Zorg raakte hij hierbij nauw betrokken bij dit project.

Jack vertelt: “De belangrijkste vraag was hoe we de brandveiligheid binnen een complexe organisatie als het VUmc konden verbeteren. Binnen het ziekenhuis hebben we te maken met veel verschillende functies, bouwdelen en een complexe compartimentering. Watermist kwam toen als gelijkwaardige oplossing voor de complexe brandcompartimentering en het onderhoud hiervan. Hierna kwam Altavilla op ons pad, om ons op de juiste wijze te helpen met de implementatie hiervan”.

Van advies tot uitvoering

Altavilla heeft zowel een adviserende als een begeleidende rol gehad in het gehele traject. De eerste fase was erg intensief omdat er meerdere complexe zaken door elkaar liepen. Zoals het adviseren aan het VUmc-bestuur over de aanpak en inzet van een watermistinstallatie, van het aanbestedingstraject voor de installatie en de vergunningaanvragen voor legalisering van de gelijkwaardige brandveiligheidsoplossing. Jack: “Het project is opgesplitst in diverse fases binnen het ziekenhuisgebouw. Delen binnen het gebouw met een verhoogd risico, kregen voorrang in de implementatie van de watermistinstallatie. Dit zijn de afdelingen in het gebouw waar patiënten verblijven zoals bijvoorbeeld de IC’s. Een van mijn functies hierin was het zo goed mogelijk bewaken van vluchtafstanden. Dit afstemmen met de betreffende zorgeenheid en in praktijk oefenen omdat we exact moeten weten hoeveel tijd medewerkers nodig hebben om patiënten in een ander brandveiliggebied te krijgen”.

Een netwerkstelsel van leidingen

Jack vertelt wat er tot nu is gerealiseerd: “De eerste zorgafdeling is voorzien van de watermistinstallatie. Het betreft een net verbouwde afdeling, de installatie kon nog worden meegenomen voordat de patiënten er kwamen. De organisatie om alle leidingen geïnstalleerd te krijgen en op een pompinstallatie aan te sluiten is een ingewikkelde infrastructurele klus. Bij de zorgeenheden die gaan volgen zijn we al voorbereidend werk aan het doen. De watermistinstallatie wordt deel voor deel geïmplementeerd en geactiveerd en in bedrijf gesteld”.

Jack bekommert zich, vanuit zijn veiligheidskundige rol, er ook om dat alle gebruikers van het gebouw goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen van deze installatie. “BHV moet hier goed van op de hoogte zijn. Zolang nog niet alle afdelingen in het gebouw zijn voorzien van de watermistinstallatie, moeten de BHV-verantwoordelijken weten hoe te handelen bij calamiteiten”.

“Verwacht wordt dat het nog wel even zal duren, alvorens het systeem in het gehele gebouw is geïnstalleerd” – stelt Jack. “We zijn vorig jaar begonnen met de installatie. Daar is een goede planning voor nodig. Wanneer er een afdeling wordt verbouwd, nemen we nu gelijktijdig de watermistinstallatie mee”.

Betrokken gedurende het gehele traject

“Altavilla heeft de vereiste kennis in huis en denken altijd mee. Er is een grote bereidheid om aan te pakken en tot de best passende oplossingen te komen. In een project zoals dit hebben we voor aardig wat complexe vraagstukken gestaan. Bij één van de bouwdelen hebben we momenteel een uitdaging met betrekking tot brandveiligheid, waarbij de watermistinstallatie onvoldoende bluscapaciteit heeft. Middels CFD-simulaties heeft Altavilla ons vier oplossingen voorgelegd waarna uiteindelijk de keuze is gevallen op een traditioneel sprinklersysteem. De snelheid en professionaliteit waarmee zij werken onderscheidt Altavilla. Daarnaast vind ik het persoonlijke contact met alle collega’s fijn. Dit maakt het plezierig werken met Altavilla,” besluit Jack.

Alle experts vertellen ieder over de uitvoering, samenwerking en successen met betrekking tot het gezamenlijk realiseren van dit project bij het VUmc. Deze gezamenlijke visie en inzet heeft de brandveiligheid in de zorg naar een hoger niveau gebracht.

Ronald Neutel

Projectmanager VUmc


Lees het complete verhaal van Ronald Neutel

Lees meer »

Leeyanne Dobben

Projectleider Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


Lees het complete verhaal van Leeyanne Dobben en Edwin Speijk van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Lees meer »

Edwin Speijk

Toezichthouder Bouw en Brandveilig Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied


Lees het complete verhaal van Edwin Speijk en Leeyanne Dobben van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Lees meer »

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla