Brandveiligheid gebouwen van de Gemeente Breda naar een hoger niveau

Binnen de Gemeente Breda is brandveiligheid een belangrijk thema. Begin 2019 stelt de gemeente Ramon Koeleman aan als projectleider brandveiligheid gemeentelijk vastgoed. Hij richt zich op het verhogen van de brandveiligheid van alle panden die de Gemeente Breda beheert en in bezit heeft. Hierin werkt Ramon nauw samen met Altavilla B.V. die in opdracht van de gemeente de brandveiligheidsscans uitvoert.

Een nieuwe aanpak in brandveiligheid

“De Gemeente Breda heeft meer dan 100 panden in eigendom”, stelt Ramon. “Hoe een pand gebruikt wordt door haar bewoners verandert regelmatig. Denk hierbij aan interne verhuizingen waarbij een kantoorruimte ineens een andere functie krijgt. Maar ook door innovaties, waardoor voorzieningen in of aan een gebouw aangebracht worden. Deze veranderingen kunnen effect hebben op de brandveiligheid ervan. De gebruikers zijn zich hier vaak niet van bewust. Vandaar dat ik sinds vorig jaar als fulltime projectleider ben aangesteld. Ik zet mij in om de risico’s, defecten en gebreken aan een pand in kaart te brengen, deze vervolgens op te lossen en daarbij ook de gebruikers van het pand te instrueren over brandveiligheid en het voorkomen van onveilige situaties. Ik schakel Altavilla als ervaren brandveiligheidsdeskundige in, om brandveiligheidsinspecties uit te voeren. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat de Gemeente Breda zelf de kwaliteit en brandveiligheid van de panden waarborgt en uiteindelijk kosten bespaart”.

Brandveiligheid: een serieus thema

Met een verleden als timmerman en als bouwtoezichthouder is Ramon Koeleman geen vreemde in de bouw. “Na jaren als timmerman gewerkt te hebben, schoolde ik mij om tot bouwtoezichthouder. Daardoor ken ik het Bouwbesluit en weet ik waar een pand aan moet voldoen. Twee jaar geleden heb ik mij gespecialiseerd in brandveiligheid. Vervolgens heb ik een plan van aanpak uitgewerkt om de brandveiligheid van het gemeentelijk vastgoed te verhogen en te waarborgen. Alle 160 panden bezoek ik persoonlijk, waarbij ik in eerste instantie ben gestart met gebouwen waar mensen verblijven die niet of verminderd zelfredzaam zijn. Die gebouwen hebben de hoogste prioriteit. Denk hierbij aan kinderdagverblijven, scholen of zorgcentra”.

Een vloeiende samenwerking

Ieder pand wordt beoordeeld en vervolgens geoptimaliseerd op het gebied van brandveiligheid. Ramon vertelt: “Ik geef Altavilla opdracht om een brandveiligheidsscan uit te voeren voor een bepaald gebouw. Zij leveren mij een brandveiligheidsrapport aan waarin de noodzakelijke punten van verbetering zijn opgenomen en een kostenraming om de gebreken op te lossen. In feite ontvang ik een concreet overzicht met actiepunten. Op basis hiervan kan ik aannemers inschakelen die deze verbeterpunten in het pand uitvoeren”.

“De adviseurs van Altavilla denken mee in passende of alternatieve oplossingen die aansluiten bij het pand en het toekomstig gebruik ervan. In de praktijk hebben we snel en goed contact. Ook met spoedaanvragen maakt Altavilla tijd vrij om de inspecties uit te voeren. Dat zorgt voor een prettige manier van samenwerken”, vertelt Ramon.

Minimale risico’s, maximale brandveiligheid

“Elk pand dat we veiliger maken voor de gebruikers is heel waardevol”, stelt Ramon. “Wanneer je gebruiker bent van een gebouw, ben je niet continu bezig met de mogelijke gevaren en gevolgen van bijvoorbeeld brand. Door mensen met eenvoudige voorbeelden bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in veiligheid, begrijpen ze dat heel goed. Op deze wijze draagt iedereen zijn steentje bij aan een veiligere omgeving”.

“Het zijn waardevolle rapportages die Altavilla oplevert, daar word ik echt blij van. Daardoor kan ik ieder project goed afsluiten en weer door naar het volgende gebouw. De samenwerking verloopt super”, eindigt Ramon enthousiast.

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla