Vervangen sprinklertanks opslaglocatie Rijksvastgoedbedrijf

Voor een grote opslaglocatie van het Rijksvastgoedbedrijf in Midden-Nederland, hebben wij de opdrachtgever begeleid bij het vervangen van de watervoorziening van de bestaande sprinklerbeveiliging.

Het opslaggebouw beschikte over twee inpandige sprinklertanks welke als watervoorraad dienden voor de sprinklerbeveiliging van het pand. Deze waren toe aan renovatie. Om ruimte te winnen in het opslaggebouw wilde het Rijksvastgoedbedrijf deze tanks buiten het pand plaatsen. Wij hebben een variantenonderzoek daartoe uitgevoerd. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte op het terrein was het de beste oplossing om de sprinklertanks uit te breiden van twee naar vier. Dat leverde tevens voordelen op in het kader van het onderhoud van de tanks en het in bedrijf houden van de sprinklerbeveiliging. Wanneer er namelijk inwendig onderhoud plaatsvindt kunnen twee van de vier tanks tijdelijk buiten gebruik worden gesteld en leeg gemaakt, waardoor er 50% van de bluscapaciteit beschikbaar blijft voor de sprinklerbeveiliging. Dat is in de meeste gevallen voldoende om een beginnende brand voldoende lang te kunnen controleren. In de bestaande situatie kon dat niet waardoor de sprinklerbeveiliging in zijn geheel gedurende de onderhoudsperiode buiten gebruik moest worden gesteld.

Wij hebben voor dit project het brandveiligheidsadvies verzorgd, de prijsvorming met de aannemers begeleid en de directievoering uitgevoerd gedurende de uitvoeringsfase.

 

Project details

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Projecten Opslaglocatie in eigendom en beheer van het Rijksvastgoedbedrijf
Activiteiten Brandveiligheidsadvies, prijsvorming met aannemers en directievoering in de uitvoeringsfase.
Periode 2018 – 2019
Trefwoorden Brandveiligheid, Directievoering, Prijsvorming

Een project van

Frank van den Maagdenberg
Projectleider
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla