Brandveiligheidsadvies Huygensgebouw voor Radboud Universiteit Nijmegen

Het Huygensgebouw is het hoofdgebouw van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Radboud Universiteit Nijmegen. Technisch dienstverlener Croonwolter & Dros heeft Altavilla gevraagd hen te ondersteunen met advies met betrekking tot de sprinkler-, brandmeld-, ontruimingsalarm- en rookbeheersingsinstallatie in het pand. De brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie worden grotendeels vernieuwd. Voor die werkzaamheden en voor de bestaande sprinkler- en rookbeheersingsinstallatie heeft Altavilla de uitgangspunten geformuleerd. De functionaliteit van de rookbeheersingsinstallatie is onderzocht middels CFD-simulaties.

Het resultaat is een uitgangspuntendocument (UPD) waarin de ontwerpuitgangspunten van de brandbeveiligingsinstallaties zijn vastgelegd. Het UPD vormt ook de basis voor de realisatie van nieuwe installatiedelen, beheer en onderhoud en certificering van de installaties.

Daarnaast hebben we de ontruiming van het pand beoordeeld. We onderzochten of de vluchtroutes in het gebouw voldoende capaciteit hebben in het geval van een calamiteit (zoals brand).

Gepland staat om nog een beoordeling van de bouwkundige brandveiligheid uit te voeren.

CFD simulatie

 

Project details

Opdrachtgever Technisch dienstverlener Croonwolter & Dros
Projecten Brandveiligheidsadvies
Activiteiten Uitgangspuntendocument
CFD simulaties
Beoordeling bouwkundige brandveiligheid
Beoordeling ontruimingsprincipe
Periode 2019 – heden
Trefwoorden Brandveiligheid, Onderwijs

Een project van

Pim van Rede
Senior adviseur
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla