Hoe Altavilla tot de nieuwe samenstelling van partners is gekomen

Het afgelopen jaar hebben er binnen het team van Altavilla B.V. veranderingen plaatsgevonden. Dit bracht nieuwe inzichten en mogelijkheden voor de groei van het bedrijf. Uiteindelijk leidde dit tot een nieuwe samenstelling in partners en is er een fundament gelegd voor de toekomst van Altavilla B.V. We zijn in gesprek met Albert Dominicus en Tom Vestjens van Adagium Bedrijfsoverdrachten uit Veghel. Zij hebben dit proces begeleid en vertellen hierover vanuit hun ervaring en visie.

Al jarenlang adviseur

Altavilla maakte al eerder gebruik van de diensten van Adagium. Albert Dominicus, oprichter en senior adviseur bij Adagium, vertelt: “We zijn al bijna 15 jaar betrokken bij de bedrijfsontwikkelingen van Altavilla. Ik ben bevriend met Roland Simons, medeoprichter van Altavilla. We sparden regelmatig over het ondernemerschap. Vanuit Adagium zijn we vervolgens nauw betrokken geweest bij zaken zoals een aandelentransactie, personeelsparticipatie en de nieuwe samenstelling in partners, wat dit jaar heeft plaatsgevonden. We hebben alle levensfases, van Altavilla meegemaakt. Het voordeel hiervan is dat we Altavilla als bedrijf en cultuur écht kennen. We kunnen dus hun belangen goed behartigen en het best passend advies geven”.

De belangen van het bedrijf altijd voorop

Afgelopen jaar kwamen de eigenaren Maarten de Groot en Roland Simons bij Adagium met de vraag hoe zij continuïteit konden geven aan hun bedrijf. Zo wilden zij o.a. de mogelijkheden op een rijtje te zetten om hun nauwe samenwerking met John van Dinteren, van VD Consultancy verder vorm te geven. Deze gesprekken zijn de aanleiding geweest voor de nieuwe samenstelling in partners binnen de onderneming. De rol van John om te participeren in Altavilla werd bekeken en opende ook de deur voor de participatie van Sascha Jost in de onderneming. Hij is namelijk sinds 2015 al als personeelsparticipant aan Altavilla verbonden.
Tom Vestjens, van Adagium, vertelt hoe hij dit proces heeft ervaren. Tom: “Albert heeft de adviserende gesprekken gevoerd met als resultaat dat Altavilla van 2 naar 4 gelijkwaardige aandeelhouders zou overgaan. Vanaf dat moment ben ik aan de slag gegaan met het opstellen van alle bijbehorende contracten.” Tom vervolgt: “De uitdaging in dit traject was om de juiste volgorde te vinden voor het sluiten van alle contracten. De veranderingen in verhoudingen en de toetredingen waren namelijk nogal divers”.

Albert haakt hier op in: “In dit traject adviseerden we voor alle vier de partijen. Daarbij hebben we altijd het belang van de onderneming voorop gesteld. Op deze wijze konden we namelijk onafhankelijk adviseren en zijn we tot de beste samenstelling en insteek gekomen voor iedere deelnemer”.

Wat betekent deze verandering voor de toekomst van Altavilla?

Albert vertelt: “Voordat we deze verandering hebben doorgevoerd zijn alle medewerkers van Altavilla hierin betrokken geweest. Het is mooi om te zien dat het team ziet dat deze nieuwe samenstelling groeikansen biedt voor de onderneming en dat dus iedereen het belang van de onderneming voorop stelt. Dat biedt continuïteit”.

Tom vult aan: “Met de intrede van John en Sascha is er een nieuwe stabiele basis gelegd. Zowel verjonging in het managementteam als groei in ervaring en netwerk. In deze samenstelling kan Altavilla zich nog sterker positioneren in de markt. Door zo’n proces raak je als adviseur erg betrokken bij een onderneming”.

Adagium werkt vanuit het motto ‘Ieder bedrijf een goed vervolg’. Wat wensen jullie het team van Altavilla voor de toekomst toe? Tom steekt van wal: “Veel succes in het ondernemerschap natuurlijk en dat zij in deze nieuwe samenstelling goed op één lijn met elkaar blijven, door open en eerlijk met elkaar te werken. Als dat lukt, dan zit het wel goed bij Altavilla”.
“Het bedrijf heeft nu meer stabiliteit en continuïteit. Dat geeft rust voor de toekomst en meer ruimte om te ondernemen. Ik wens het team van Altavilla een drukke agenda toe”, sluit Albert met een glimlach af.

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla