Nick Tenbült spreekt tijdens VBEseminar over de gevolgen van brand in luchtdichte gebouwen

VBE (Verenigde Brandveiligheid Experts) organiseerde op 6 juni j.l. het jaarlijkse seminar voor de brandveiligheidsbranche. Het thema van dit jaar was moderne branden. Meerdere sprekers spraken gedurende deze dag over dit thema en deelden hun kennis en kunde met collega’s in de branche.

Onze collega Nick Tenbült heeft deze dag een parallelsessie gehouden over een onderwerp waar hij onderzoek naar heeft gedaan tijdens zijn studie aan de TU Eindhoven. In het kader van duurzaamheid worden moderne gebouwen gerealiseerd met een zo hoog mogelijke luchtdichtheid om ongewenste energieverliezen te beperken. Nick vertelde over de gevolgen van brand in deze luchtdichte gebouwen en wat voor effect dit heeft op de vluchtveiligheid van personen.

Nick licht toe wat de gevolgen zijn van brand in luchtdichte gebouwen van tegenwoordig. “Als gevolg van brand stijgt de temperatuur in een woning en verandert de samenstelling van de lucht. Door deze veranderingen neemt het volume van de lucht, die in de woning aanwezig is, toe. Het gevolg van een luchtdichte gebouwschil is dat het luchtvolume niet toe kan nemen doordat lucht niet kan ‘ontsnappen’, hierdoor stijgt de druk in de woning en ontstaat een drukverschil tussen binnen- en buitenlucht.”

Hij legt ook uit wat het effect op de vluchtveiligheid voor personen in zo’n gebouw zal zijn ten tijden van een brand: “Wanneer de luchtdruk in de woning hoger is dan de luchtdruk buiten is meer kracht nodig om een naar binnen draaiende deur, zoals veel voordeuren in Nederland, te openen. Onderzoeken laten zien dat bij een overdruk van 100 tot 200 Pascal een deur niet meer te openen is voor een gemiddelde bewoner.”

“Experimenten door verschillende onderzoekers in meerdere landen hebben laten zien dat de druk bij een beginnende brand tot ruim boven de gestelde grenswaarde toeneemt. Geconstateerd is dat in de eerste minuten na het ontstaan van brand de druk in de woning dusdanig hoog is dat een bewoner niet kan vluchten via een naar binnen draaiende deur. De blokkade van de vluchtweg bevindt zich grotendeels in de periode waarin een bewoner zijn of haar woning dient te ontvluchten, na deze periode wordt de kans op overleving aanzienlijk kleiner door de toename van de temperatuur en schadelijke stoffen,” sluit Nick af.

Maarten de Groot van Altavilla B.V. en voorzitter van VBE was bij het seminar aanwezig. Maarten: “Nick wist zijn toehoorders te verrassen met de onderzoeksresultaten. Iedereen was het er daarna over eens dat het een belangrijk issue is dat meer aandacht moet krijgen bij het ontwerp van moderne gebouwen.”

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla