Pim van Rede onderdeel van werkgroep herziening NEN 6093

De NEN 6093 stamt uit 1995. De 25 jaar oude norm geeft eisen en handrekenmethodes voor rook- en warmteafvoerinstallaties in bouwwerken. Ondanks dat de norm in 2004 nog is aangevuld met een wijzigingsblad, is het op verschillende onderdelen gedateerd en niet altijd goed toe te passen in de praktijk. In de markt ontstaat dan ook steeds meer vraag naar een herziene norm die handzamer is en beter aansluit bij de huidige stand der techniek. NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) werken samen aan de herziening van NEN 6093. Brandveiligheidsadviseur Pim van Rede van Altavilla neemt deel aan deze werkgroep.

Doel: een meer handzame, complete en elegante NEN 6093

Door de jaren heen is brandveiligheid in een positieve zin sterk veranderd. Dankzij de ontwikkelingen binnen de ICT zijn er elegantere, effectievere en nauwkeurigere rekenmodellen en methodes ontwikkeld om brandsituaties te simuleren. Hoewel de handrekenmethoden uit de bestaande norm niet achterhaald zijn, is het toepassingsgebied behorende bij de rekenmethoden dat wel; in de praktijk sluiten situaties vaak niet aan bij het toepassingsgebied van de rekenmethoden. Het uitwijken naar de eerdergenoemde simulatiemodellen is dan noodzaak. Dit is binnen de huidige norm vaak lastig en kan tot discussies onder de betrokkenen leiden.

Binnen de huidige norm zijn geen handvatten aanwezig voor het bepalen van ontwerpuitgangspunten als brandvermogen en branduitbreidingssnelheid; het is aan de installatieontwerper om hier invulling aan te geven. Daarom is het de bedoeling in de nieuwe norm handvatten aan te reiken voor het bepalen van deze karakteristieken.

Bij het ontwerp van een RWA-installatie moet ook de NPR 6095-1 toegepast worden. Hierin staan aanvullende installatie- en projecteringseisen beschreven. Het doel van de werkgroep is om de relevante delen van de NPR 6095-1 te integreren in de nieuwe NEN 6093 en zo te komen tot een situatie waarin een rwa-installatie kan worden ontworpen op basis van één norm. Een mooi initiatief.

Werkgroep herziening NEN 6093

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) werken samen aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van Gebouwen- Beoordelingsmethode van rook en warmteafvoerinstallaties’. De werkgroep bestaat uit verschillende disciplines die het werkveld van brandveiligheid in Nederland weerspiegelen De brandweer, rookbeheersingsbedrijven, inspecteurs en adviseurs nemen deel aan de werkgroep. Brandveiligheidsadviseur Pim van Rede van Altavilla neemt deel aan deze werkgroep om zijn kennis en kunde te delen. Daarnaast pakt hij deze gelegenheid met beide handen aan om te leren van andere professionals en van dichtbij mee te maken hoe zo’n norm tot stand komt.

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla