Een dynamische samenwerking met Heerkens van Bavel

Een samenwerking werpt zijn vruchten af zodra er tussen beide partijen een dynamiek ontstaat waarbij zij elkaar automatisch aanvullen. Een dergelijke samenwerking is ontstaan tussen Altavilla B.V. en bouwonderneming Heerkens van Bavel uit Tilburg. Op dit moment werken zij samen aan een groot verbouwingsproject van Fontys Hogescholen. We spreken met Quint Hilhorst, van Heerkens van Bavel en Pim van Rede van Altavilla over hun samenwerking binnen dit Fontys-project.

De aansluiting met Heerkens van Bavel en Altavilla

Quint Hilhorst is projectmanager bij Heerkens van Bavel. Quint vertelt: “Ik heb HBO Civiele Techniek gestudeerd in Den Bosch en heb tijdens deze studie stage gelopen bij Heerkens van Bavel Bouw. Na mijn stage ben ik hier gebleven en heb ik diverse functies bekleed, zoals werkvoorbereider, planvoorbereider en sinds begin 2018 als projectmanager. Als projectmanager werk ik met name aan het gehele traject van een bouwproject van selectiefase tot en met uitvoeringsgereed ontwerp.”

Op 12 december 2017 is het contract getekend tussen Fontys Hogescholen en Build2Learn (dit is een bouwcombinatie tussen Heerkens van Bavel en Berghege vof) voor de Engineering & Build ten behoeve van het gebouw De Rondom.  Het voormalige gebouw van TNO in Eindhoven, De Rondom op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven, wordt momenteel getransformeerd van lab-/kantoorgebouw naar onderwijsgebouw voor Fontys Hogescholen. Hierbij is Build2Learn de samenwerking aangegaan met Altavilla. Altavilla levert het passende brandveiligheidsadvies. “Op basis van de opgave die er lag betreffende brandveiligheid, zagen we dat de expertise van Altavilla hier goed bij aansluit. ” vertelt Quint.

Een nieuw onderwijsgebouw voor Fontys Hogescholen

Quint: “Fontys Hogescholen heeft in Eindhoven het vroegere TNO-gebouw gekocht. Dit gebouw wordt getransformeerd tot een onderwijsgebouw met leslokalen, collegezalen en laboratoria. Zo vestigt zich in de kelder bijvoorbeeld de opleiding Automotive en neemt de opleiding Engineering intrek op de begane grond. Op de tweede verdieping komt de opleiding voor Toegepaste Natuurwetenschappen en op de derde Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek (BEnT).’ Pim van Rede, van Altavilla, vult aan: “Nadat Build2Learn ons heeft betrokken bij dit project, hebben we samen gekeken hoe we de bestaande bouw qua brandveiligheid kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Bij het verbouwen van een bestaand pand is het noodzakelijk slim om te gaan met de (on)mogelijkheden van het pand. Ons doel was om met de beperkingen van het bestaande pand tot een passend en verantwoord brandbeveiligingsplan te komen.”

Slimme oplossingen die voldoen aan norm en regelgeving

Pim: “Samen hebben we het bouwplan voor wat betreft het aspect brandveiligheid verder uitgewerkt. Samen met andere disciplines zoals bouwkunde, constructie, E-installaties, W-installaties en akoestiek hebben we dit geïmplementeerd in het ontwerp, zodat het in uitvoering genomen kan worden. We hebben effectieve oplossingen bedacht voor problemen die grote consequenties kunnen hebben op een bestaand pand. Zo bleek dat de huidige capaciteit van de vluchtroutes onvoldoende is voor het nieuwe gebruik van het pand. Voor het vergroten van de capaciteit van de bestaande vluchtroutes zijn ingrijpende aanpassingen aan de constructie van het pand nodig. Samen met Build2Learn hebben wij daarom gezocht naar alternatieven, welke minder ingrijpend zijn. Daarnaast hebben we de indeling in brandcompartimenten geoptimaliseerd.” Quint bevestigt dit: “Als er zaken zijn die nog niet voldoen conform de huidige normen en regelgeving, dan bedenkt Altavilla nieuwe pragmatische en slimme oplossingen met goede onderbouwing, zodat het wel voldoet.”

Effectief omgaan met onvoorziene situaties

Pim: “Wat we vaak meemaken bij het verbouwen van een bestaand gebouw, is dat je tegen zaken aanloopt die je vooraf niet had voorzien. Zo constateerden we in dit geval dat er nog niet overal in het gebouw brandwerende voorzieningen aanwezig waren, terwijl deze wel noodzakelijk zijn. Dat heeft effect op de brandveiligheid van het gehele gebouw en mogen we niet negeren.” Quint vult aan: “Uiteraard willen we zo pragmatisch mogelijk omgaan met onvoorziene gebreken. Dat vraagt om samen tot de beste oplossingen te komen.” . 

Altavilla levert en maakt de gemaakte afspraken waar

Pim vertelt over de samenwerking: “Er is een fijne dynamiek en wisselwerking tussen Heerkens van Bavel en Altavilla. Iedereen heeft zijn eigen specialisaties en die sluiten erg goed op elkaar aan. Werken voor een aannemer daagt mij bijvoorbeeld uit om mee te denken in praktijkgerichte oplossingen.” Quint: “Inderdaad. Er is duidelijk sprake van een klik en wederzijds respect. We zijn beide realistisch en direct in onze communicatie. Altavilla levert en maakt de vooraf gemaakte afspraken waar. Dat is voor ons een belangrijke indicatie voor toekomstige samenwerking in andere projecten. Bij dit project hebben we een intensief proces doorgemaakt, waarbij we in 2,5 maand een definitief ontwerp hebben neergelegd waar iedereen achter staat. Dat is een hele prestatie. En zo leer je elkaar ook goed kennen.”

De samenwerking krijgt meer gestalte

Hoe ziet de planning van het huidige verbouwingsproject van Fontys Hogeschool in Eindhoven er nu uit? Quint vertelt: “In december 2017 hebben we het contract voor dit project getekend, de ontwerpfase is afgerond en de omgevingsvergunning is verstrekt. Momenteel zijn we volop bezig met de uitvoering. Het ‘nieuwe’ onderwijsgebouw moet klaar zijn voor het schooljaar 2019-2020’.”

De samenwerking tussen Heerkens van Bavel en Altavilla heeft inmiddels al een vervolg gekregen. Pim licht toe: “Fontys Hogescholen heeft inmiddels een nieuwe opdracht uitgezet. Er zal namelijk bij Fontys Stappegoor in Tilburg een nieuw onderwijsgebouw worden gebouwd. Heerkens van Bavel heeft Altavilla opnieuw ingeschakeld voor het brandveiligheidsadvies. Dat bevestigt onze fijne samenwerking.” Quint vult aan: “Klopt. We bevelen Altavilla actief aan. We zijn enthousiast over de flexibele en realistische werkwijze van Altavilla!”

 

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla