Een samenwerking komt tot bloei op nieuwe locatie in Rotterdam

Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven, gaan Altavilla B.V. en Young Safety Professionals samen een nieuw kantoor betrekken in Capelle a/d IJssel, onder de rook van Rotterdam. Voor Altavilla B.V. is de opening van een vestiging in deze regio een logische stap, omdat zij hiermee hun klanten die gevestigd zijn in de Randstad beter kunnen bedienen. Young Safety Professionals is in 1 jaar tijd zo hard gegroeid, dat deze nieuwe locatie meer ruimte biedt en daarmee beter aansluit bij de huidige ontwikkelingen en hun imago.

Altavilla B.V. is een pragmatisch adviesbureau op het gebied van bouwmanagement en brandveiligheidsadvies. Young Safety Professionals helpt jonge talenten en ambitieuze organisaties bij de ontwikkeling op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Een samenwerking die vanuit de praktijk tot stand is gekomen
“De combinatie op het gebied van veiligheid is een meerwaarde”

De samenwerking tussen Altavilla en YSP komt niet uit de lucht vallen. Maarten de Groot van Altavilla en Carolien de Vries van Young Safety Professionals vertellen hierover.

Maarten steekt van wal: “Onze samenwerking is gestart toen we allebei betrokken waren bij een mooi project bij het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom. Wij hebben daar de brandveiligheidssituatie in kaart gebracht en het ziekenhuis geadviseerd in de best passende brandveiligheidsoplossingen met o.a. een sprinklerbeveiliging en een nieuwe brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie. Maar wellicht nog belangrijker, we hebben ook de interne hulpverleningsorganisatie geïntegreerd in dit nieuwe brandveiligheidsconcept. Bij het opzetten hiervan hebben we Young Safety Professionals ingezet. Zij hebben hier op basis van maatgevende ontruimingsscenario’s de basis gelegd voor een goed functionerende hulpverleningsorganisatie. Onze samenwerking bleek toen écht van toegevoegde waarde en heeft geresulteerd in een goed eindresultaat voor de klant.”

Carolien bevestigt: “Binnen dat project hebben we kennis kunnen maken met elkaars werkwijze en professionaliteit. Die samenwerking was erg prettig en is zeker de aanleiding geweest om intensiever verbonden te zijn. Omdat we een complementaire dienstverlening bieden kunnen we met onze gezamenlijke aanpak het resultaat bij de klant vergroten. Onze toegevoegde waarde is dat we de technische én de organisatorische kant van (brand)veiligheid met elkaar verbinden. Wij zien vaak binnen organisaties dat door onbegrip deze aspecten niet goed op elkaar zijn afgestemd. Dat gaat uiteindelijk ten koste van de brandveiligheid. Wij spreken elkaars taal en hebben juist wél dat begrip voor ieders specialisatie en doelstelling. En dat brengen we over naar de klant. Zo implementeren we een veiligheidsplan dat zowel technisch als organisatorisch sterk en goed op elkaar is afgestemd. Een hele grote plus voor de klant dus.”

Verbinden vanuit ondernemerschap en om (young) professionals te binden.

Carolien vertelt: “We groeien hard, daarom is de verhuizing naar een nieuwe locatie ook belangrijk voor ons. Wij werken met stagiaires, afstudeerders en afgestudeerden die doorstromen naar hun toekomstige baan. Gedurende de periode van zo’n 4 maanden, worden ze specialistisch en praktijkgericht opgeleid. Ik vind het heel belangrijk dat jonge talentvolle medewerkers meer zien dan alleen ons bedrijf, zodat zij meer inzicht krijgen in hoe het er bij bedrijven en instellingen op de werkvloer daadwerkelijk aan toe gaat. Op deze wijze is het ook interessant om ze bij Altavilla binnen te laten kijken, zeker omdat zij dan juist de technische kant van brandveiligheid te zien krijgen. Daarmee krijgen onze young professionals meer betrokkenheid en kennis bij dit aspect van veiligheid. Dat gaat ze voordeel opleveren in hun toekomstige baan.”

Maarten vult aan: “Voor Altavilla is het interessant om betrokken te zijn bij zo’n nieuwe dynamische ondernemersstijl van Young Safety Professionals. Wij komen zelf uit de traditionele ingenieurswereld, met veel structuur. Wij verbinden ons graag met zo’n nieuwe meer dynamische aanpak, wat voor ons eigen ondernemerschap kansen biedt.”

“Daarnaast is het voor Altavilla echt belangrijk om dichter bij de klanten in de Randstad aanwezig te zijn en bieden we brandveiligheidsspecialisten uit deze regio de kans op een leuke baan bij Altavilla. De reisafstand naar Best is een drempel gebleken, dat is nu niet meer het geval. Zo hopen we vooral ook interessant te zijn voor nieuwe brandveiligheidcollega’s,” besluit Maarten.

Kennisdelen middels periodieke kennissessies

Young Safety Professionals en Altavilla beschikken beide over een grote hoeveelheid kennis op het gebied van veiligheid. Waar Young Safety Professionals zich vooral richt op de organisatorische (softe) kant, richt Altavilla zich meer op de technische (harde) kant. Tezamen hebben zij een groot netwerk van bedrijven in diverse branches, denk hierbij aan zorg- en overheidsinstellingen.

Carolien haakt hier op in: “Wij willen graag periodiek kennissessies gaan organiseren, hier op onze nieuwe locatie. Daarbij nodigen we graag ons netwerk uit om hen in die kennis mee te nemen en het belang van de samenhang tussen beide specialisaties te laten zien.”

“Het zou dan leuk zijn als we zulke sessies kunnen combineren met een presentatie van een afstudeerscriptie van een student van Young Safety Professionals of bij een projectoplevering van Altavilla bijvoorbeeld.”

Maarten bevestigt: “Het is waardevol om elkaars kennis uit te wisselen zodat er over en weer meer kennis voor ieders vakgebied ontstaat. Het is niet alleen waardevol voor onszelf om die kennis uit te wisselen, maar ook voor onze klanten en netwerk.”

Met meer praktijkervaring voor professionals is de kans op een baan in de (brand)veiligheid groter

Young Safety Professionals neemt stagiaires en afgestudeerde studenten aan die zich na hun opleiding verder willen specialiseren.

Carolien vertelt: “Wat wij zien is dat studenten die bijvoorbeeld de opleiding Integrale Veiligheid doen, heel breed worden opgeleid. Zij leren van alle verschillende veiligheidsaspecten een klein beetje, maar zijn niet gespecialiseerd. Na hun opleiding hebben zij vaak moeite om aan het werk te komen met hun huidige papieren. Wij bieden ze dan een baan aan in combinatie met een aanvullende opleiding. Ze worden actief betrokken bij praktijkopdrachten en doen daarmee relevante werkervaring op. Na ongeveer 4 maanden hebben zij hun opleiding bij ons gehaald en hebben ze een baan bij een leuk bedrijf.”

“Hoe mooi zou het zijn wanneer we ook afgestudeerden vanuit de technische kant van brandveiligheid aantrekken? Dan bieden we deze studenten een praktijkgerichte en aanvullende opleiding in de brandveiligheid die nodig is om ze klaar te stomen voor een leuke baan,” aldus Carolien.

“Dat is zeker interessant, omdat er een groot tekort is aan mensen in de brandveiligheid. Wij staan er voor open om op deze wijze met jonge gedreven mensen in contact te komen en ze praktijkgericht te begeleiden, wat mogelijk resulteert in een baan bij Altavilla. Wij onderzoeken deze mogelijkheden graag,” besluit Maarten.

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla