Nick slaagt met een 9,5 voor zijn master met specialisatie Building Physics and Services

Het jongste teamlid van Altavilla B.V., Nick Tenbült, heeft op 21 juni jl. succesvol zijn eindpresentatie gegeven voor de master ‘Architecture, Building and Planning’ met de specialisatierichting ‘Building Physics and Services’ aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Hij is met vlag en wimpel voor zijn afstudeerproject geslaagd. Nick vertelt graag meer inhoudelijk over zijn onderzoek met bijbehorende resultaten.

Een duurzame en comfortabele binnen- en buitenomgeving

Nick heeft zijn master ‘Architecture, Building and Planning’ aan de faculteit Bouwkunde uiterst succesvol afgerond. Maar wat houdt zijn opleiding precies in?
De specialisatierichting Building Physics & Services (BPS) focust zich op het realiseren van comfortabele en tevens duurzame gebouwen. Tijdens deze twee jaar durende masteropleiding komen onderwerpen zoals akoestiek, warmte- en vochttransport, licht, energieprestatie, materiaalkunde en gebouwinstallaties aan bod. Het doel is enerzijds om nieuwe kennis te genereren en anderzijds om ontwerpmethoden te ontwikkelen en integreren, die leiden tot een duurzame, gezonde, comfortabele en productieve binnen- en buitenomgeving.

Onderzoeken of het simuleren van een brand ook daadwerkelijk overeenkomt met de werkelijkheid.

Nick vertelt: “Ik had eerder al een project afgerond waarbij ik alleen had gerekend aan brand met behulp van het zone-model CFAST. Het doel van dit onderzoek was om de drukopbouw bij brand in luchtdichte woningen inzichtelijk te maken. Ondanks dat modellen zoals CFAST zijn gevalideerd, blijft het de vraag of een simulatie ook daadwerkelijk overeenkomt met de werkelijkheid. In een model worden namelijk vereenvoudigingen en aannames gedaan. Ik wilde tijdens mijn afstuderen ook zelf metingen doen om simulaties te kunnen valideren. Tijdens het formuleren van mijn onderzoek ben ik in contact gekomen met Peutz B.V. Dit ingenieursbureau beschikt ook over een brandlaboratorium waar allerlei experimenten worden uitgevoerd. Ik had als doel om de koeling van een stabiele rooklaag te bepalen als gevolg van een geactiveerde sprinkler. Op het moment dat ik in contact kwam met Peutz waren zij al een meetopstelling aan het bouwen, daar sloot mijn onderzoek perfect op aan.

Mijn onderzoek bestond uit het uitvoeren van meerdere experimenten om deze vervolgens te kunnen vergelijken met de resultaten van een CFD-simulatie. In het CFD-model is geprobeerd om de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen. Hiervoor zijn een aantal parameters gebruikt, die gemeten konden worden, zoals het brandvermogen en de volumestroom van het water als input, in het CFD-model.

De simulaties komen niet overeen met de werkelijkheid

Nick vervolgt: “Na een tijdje had ik de juiste parameters te pakken, zodat ik de omstandigheden van de meetopstelling ook écht kon vergelijken met de simulatie. Uit de vergelijking tussen metingen en simulaties bleek dat in de simulaties de afkoeling van de rooklaag als gevolg van de sprinkleractivatie wordt onderschat. Wat ik hieruit concludeer is dat de software die ik heb gebruikt tijdens mijn onderzoek momenteel nog niet in staat is om energietransport tussen waterdruppeltjes en hete rookgassen te modelleren. Met andere woorden het is heel belangrijk om vooraf vast te stellen wat de doelstelling is bij het inzetten van een CFD-simulatie. De simulatie gaf in mijn onderzoek meerdere keren te voorzichtige voorspellingen als je kijkt naar de afkoeling voor de rooklaag. Wanneer bijvoorbeeld de thermische belasting op een staalconstructie moet worden bepaald is dit niet zo erg, omdat een conservatieve voorspelling zorgt voor een soort veiligheidsmarge. In het geval van ontvluchting kan een onderschatting van de afkoeling ertoe leiden dat de rooklaag ‘hoog’ blijft hangen terwijl deze in werkelijkheid wellicht naar beneden komt en vluchtende mensen kan belemmeren. In dit geval kan een onjuiste voorspelling van de simulatie dus een negatief effect hebben.”

De presentatie verliep goed en werd uitstekend beoordeeld

Op 21 juni jl. heb jij jouw presentatie en verdediging voor je afstudeerbegeleiders, medestudenten en genodigden gehouden. Hoe ging dat?
Nick: “De dag ervoor had ik bij Peutz een generale repetitie van mijn presentatie, waar ik best wel zenuwachtig voor was. Op basis van de feedback van de collega’s daar heb ik de presentatie nog wat aangescherpt. Mede daardoor ging de presentatie bij de TU goed. Het was echt leuk dat er zoveel mensen bij aanwezig waren, waaronder 6 collega’s van Altavilla.”
“Na mijn presentatie werd ik apart geroepen door mijn begeleiders. Eerst hielden ze mij nog even voor de gek om de spanning erin te houden. Maar uiteindelijk werd ik beoordeeld met een 9,5 als eindcijfer. Dat was een hele grote opluchting, er viel echt een last van mijn schouders!” zegt Nick met een terechte glimlach op zijn mond.

Vanaf nu aan de slag bij Altavilla B.V.

Het afgelopen jaar, tijdens zijn studie, was Nick al één dag per week werkzaam bij Altavilla B.V. Hij is inmiddels als fulltime collega bij het team van de brandveiligheidsadviseurs aan de slag.
Nick: “In aanvang werk ik vooral ter ondersteuning in projecten met mijn collega’s, zodat ik veel van ze kan leren. Op den duur wil ik graag zelf projecten oppakken. Ik wil me graag verder ontwikkelen binnen deze specialisatie, dus start ik in september al met de cursus Sprinkler 1.”
“Daarnaast was ik al betrokken bij het opzetten van CFD-berekeningen, samen met mijn collega Pim. Dat kunnen we nu verder in de markt gaan zetten. Bij Altavilla start ik met een baan met uitdaging, afwisseling, een team van leuke collega’s en veel mogelijkheden tot ontwikkeling en groei. Daar heb ik heel veel zin in!” sluit Nick enthousiast af.

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla