Vanuit opdrachtgeversrol naar adviseur bij Altavilla

Per 18 juni is het team van Altavilla uitgebreid met Anouschka van de Meulengraaf. Zij komt de afdeling bouwmanagement ondersteunen als zelfstandig projectmanager. Lees hier het verhaal van Anouschka, wat haar achtergrond is en hoe haar relatie met Altavilla is veranderd van opdrachtgever naar medewerker.

Al jaren bekend met Altavilla

Anouschka: “Ik heb aan de TU Eindhoven Bouwkunde en Vastgoedbeheer gestudeerd. En na mijn opleiding ben ik in 1997 aan de slag gegaan bij de Rijksgebouwendienst. Vanaf 2004 ben ik werkzaam geweest bij de Dienst Vastgoed Defensie, dat na een fusie in 2015 het Rijksvastgoedbedrijf heet. Ik ben daar gestart als adviseur programmering voor de afdeling Technisch Beheer. Dat had alles te maken met de instandhouding van gebouwen en terreinen. Hier had ik met name Vliegbasis Volkel en Luchtmachtbasis De Peel (de Luitenant-generaal Bestkazerne) in mijn beheer, met in totaal zo’n 800 gebouwen. Later ben ik projectleider geworden bij de afdeling Ingenieursdiensten, waarbij ik teams aanstuurde dat zich richtte op nieuwbouw, renovaties en groot onderhoud. In deze functie werkten we van initiatieffase tot en met realisatie- en nazorgfase aan gebouwen en de omliggende terreinen, zoals bijvoorbeeld parkeerplaatsen.”

Anouschka is geen onbekende bij Altavilla. Waar kennen jullie elkaar van?

“In mijn vorige functie heb ik 5 jaar met Altavilla samengewerkt in een project waarbij we bij 23 logiesgebouwen op de kazerne in Oirschot de brandveiligheid hebben geoptimaliseerd. Tijdens dat project werkte ik nauw samen met de brandveiligheidsadviseurs van Altavilla. Ik zocht toen een partij die me kon helpen om op een meer innovatieve manier de brandveiligheid te realiseren. Via een ander project dat Altavilla deed, het Catharina Ziekenhuis, ben ik in contact gekomen met Maarten de Groot. Hoewel ik dus meer bekend was met de brandveiligheidstak van Altavilla ga ik nu aan de slag bij de afdeling bouwmanagement,” vertelt Anouschka.

Een kleinere en meer praktische werkomgeving

Ze vervolgt: “Ik ben via via opnieuw in contact gekomen met Maarten, we zaten vrij snel met elkaar aan tafel. Wat ik niet wist is dat Altavilla ook een bouwmanagementafdeling heeft. En dat sluit natuurlijk aan bij mijn werkervaring van de afgelopen 21 jaar. Ons gesprek was leuk en ontspannen, meteen heel vertrouwd. Na mijn vorige werkgever was ik op zoek naar een bedrijf met een persoonlijke cultuur en een kleinere en meer praktische werkomgeving. Waar je bij elkaar kunt aankloppen en écht samen voor een resultaat gaat. En dat is volgens mij gelukt! Ik kom van een bedrijf met 2.000 medewerkers en ga nu aan de slag bij Altavilla in een kleinere en praktischer team.”

Een grote switch, van opdrachtgever naar adviesbureau

Anouschka heeft jarenlang aan de zijde van opdrachtgever gewerkt. In haar functie bij Altavilla gaat ze aan de slag als projectmanager bij een adviesbureau als dienstverlener van de opdrachtgever.

“Ik ga de komende tijd veel met mijn collega’s op pad. Ik moet even wennen aan de nieuwe positie nu als adviseur van de opdrachtgever. Waar ik bij mijn vorige werkgever pas in het stadium van het Programma van Eisen in beeld kwam, ben ik nu bij het gehele traject betrokken. Dat interesseert me enorm en ik kijk ernaar uit om daarvan te leren. Mijn voordeel nu is dat ik ook door de ogen van een opdrachtgever naar een project kan kijken. Daar kunnen we bij Altavilla in meerdere projecten voordeel uit halen,” besluit Anouschka.

Tot slot: “Ik kijk erg uit naar de afwisseling tussen meerdere projecten en de uitdagingen die er per project spelen. Met iedere keer weer de vraag ‘Hoe ga ik dit aanvliegen’? Ik heb er enorm veel zin!”

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla