Stadhuistoren Eindhoven

Analyse brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren te Eindhoven

Op verzoek van Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V. hebben we de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren in Eindhoven beoordeeld. Op basis van een realistisch brandscenario zijn twee verdiepingen van de Stadhuistoren beoordeeld. Als gevolg van deze analyse kan de staalconstructie met beperkte brandwerende voorzieningen worden uitgevoerd. Hierdoor kunnen er kostenbesparingen en uitvoeringstechnische voordelen behaald worden. Ten slotte hebben wij alle uitgevoerde werkzaamheden aan de staalconstructie beoordeeld in het kader van de geldende brandveiligheidseisen.

Bij de analyse hebben we gebruik gemaakt van het fysisch brandmodel en hebben we een CFast-model (zonemodel) opgezet. Een fysisch brandmodel resulteert in een beter bij het gebruik passend brandverloop dan wanneer de standaard prestatie-eisen uit het Bouwbesluit worden gevolgd.

Dankzij het CFast-model is het mogelijk om de invloed van de brand op de omgeving inzichtelijk te maken. Op basis hiervan is de optredende thermische belasting op de staalconstructie bepaald. Dit houdt in dat de temperaturen waaraan de staalconstructie wordt blootgesteld worden berekend in een aantal maatgevende brandscenario’s. Deze optredende temperaturen zijn daarna vergeleken met de temperatuur die de staalconstructie maximaal kan verdragen zonder te bezwijken (de kritieke staaltemperatuur). Met deze rekenresultaten is het aannemelijk gemaakt dat de brandwerendheid van de staalconstructie van de Stadhuistoren gelijkwaardig is aan de standaard eisen uit het Bouwbesluit 2012.

afbeelding van het vervaardigde model

Afbeelding van het vervaardigde model

 

 

 

 

 

 

Project details

Opdrachtgever Laudy Bouw en Ontwikkeling B.V.
Projecten Stadhuistoren Eindhoven
Activiteiten Beoordeling staalconstructie op basis van realistisch brandscenario
Periode 2017 - 2018
Trefwoorden Overheid

Een project van

Pim van Rede
Senior adviseur
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla