Jack Verhoeven, van MC Slotervaart, over de samenwerking met Altavilla

Altavilla ondersteunt MC Slotervaart bij expertises die zij zelf niet in huis heeft

MC Slotervaart is een Amsterdams ziekenhuis dat in 1975 door de gemeente Amsterdam is opgericht. In 1997 zijn ze geprivatiseerd. Tegenwoordig is het MC Slotervaart onderdeel van de MC Groep, met de locaties Amsterdam, Lelystad, Emmeloord en Dronten. Sinds 2011 is Altavilla betrokken bij diverse werkzaamheden rondom het optimaliseren van de brandveiligheid van deze ziekenhuizen, maar voornamelijk bij MC Slotervaart. In dit artikel vertelt Jack Verhoeven over de samenwerking met Altavilla.

Kennismaking

Jack Verhoeven is hoofd bouwprojectteam en hoofd gebouwen & installaties bij MC Slotervaart. Daarnaast is hij ook nog hoofd techniek bij de vestigingen MC Emmeloord en MC Lelystad. “We werken op alle locaties in teams van technische mensen en een groot aantal externe specialisten die ons waar nodig ondersteunen.” vertelt Jack. “Officieel houdt een hoofd techniek zich vooral bezig met plannen en managen. Binnen de MC Groep is dit anders, hier heeft mijn functie een veel meer praktische insteek. Daar houd ik wel van, het is namelijk erg dynamisch in mijn werk.”

Hoe ziet de samenwerking met Altavilla er uit?

MC Slotervaart was op zoek naar een partner die kon ondersteunen op het gebied van brandveiligheidsvraagstukken, omdat wij deze expertise bij de MC Groep zelf niet in huis hadden. Via het netwerk kwamen zij in contact met Maarten de Groot van Altavilla B.V..
Jack: “Altavilla heeft voor ons een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) opgesteld. Daaruit bleek dat de omvang van het project groter was dan wij in aanvang dachten. Daar is de nauwe samenwerking met Altavilla ontstaan, zij nemen de gehele begeleiding van het plan op zich. Denk hierbij aan het voorzitten, begeleiden van de uitvoering en vooral het borgen van het plan. We werken planmatig maar wel op structurele basis.”

Wat doet Altavilla dan zoal?

Jack vertelt hoe Altavilla het MC Slotervaart ondersteunt bij alle brandveiligheidsvraagstukken: “Wanneer in het bouwbesluit niet duidelijk is omschreven hoe we zaken omtrent brandveiligheid kunnen oplossen, dan schakelen we de expertise van Altavilla in. Dan gaat het meestal om maatwerk. Die ervaring en kunde hebben wij zelf gewoon niet in huis. Wij geven de rode lijn aan, met onder andere budget en deadlines. De rest pakt Altavilla op.”

Wat levert de samenwerking met Altavilla op?

In het Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) is een brandbeveiligingsconcept uitgewerkt waarin de toepassing van een automatische sprinklerinstallatie de hoofdrol speelt. Dankzij deze installatie wordt een hoog brandveiligheidsniveau en slimmere brandcompartimentering binnen MC Slotervaart gerealiseerd.

Vertrouwen
“Met Altavilla aan onze zijde winnen we vertrouwen bij het bevoegd gezag. Zij weten op de juiste manier over te brengen hoe wij de brandveiligheid bij MC Slotervaart de komende jaren inrichten. Zij hebben referenties waar dit soort projecten al uitgevoerd zijn. Dan leunen we echt op de expertise van Altavilla.” vertelt Jack.

Hoe bevalt de samenwerking?

“Onze samenwerking verloopt prettig. Ik weet dat we anders zijn dan een gemiddeld ziekenhuis. De flexibiliteit van Altavilla past daarom goed bij ons. De directe lijnen zijn makkelijk en fijn, ik raak niet verzand in een groot adviesbureau. Elke vraag wordt beantwoord en we worden gewezen waar we op moeten letten. Denk hierbij aan een vergunningsaanvraag. Altavilla weet precies de vinger op de zere plek te leggen en weet hoe je dit tot het beste resultaat brengt. Zij hebben een sterk adviserende rol waarbij ze zowel mondeling als schriftelijk erg kundig zijn!”


Bekijk ook de projectpagina van MC Slotervaart »

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla