Inzet van CFD berekeningen voor de brandveiligheid van gebouwen en ruimten

Wij zetten CFD berekeningen in voor de brandveiligheid van gebouwen. CFD staat voor Computational Fluïd Dynamics. Wij gebruiken CFD speciaal om brandsituaties te simuleren. Zo kunnen wij effecten van brand binnen een gesloten of open ruimte inzichtelijk maken.

Wat doen wij met CFD?

Het is een simulatietool die turbulente luchtstromen in een ruimte berekent. De optredende temperaturen, luchtsnelheden, drukverschillen en zichtlengten kunnen op elke willekeurige locatie binnen die ruimte worden vastgesteld. Met CFD-berekeningen kunnen wij bijvoorbeeld beoordelen of een ruimte in bepaalde situaties vluchtveilig is, of een brandventilatiesysteem juist functioneert en wat de thermische belasting op de constructie is, of op bepaalde delen van de constructie. Tevens is het mogelijk om verbranding en brandvoortplanting te simuleren middels een pyrolyse-model (pyrolyse betekent ontleding of afbreking van een stof door verhitting zonder zuurstof).

Met deze informatie en berekeningen kan de constructie, inrichting, materiaalkeuze van een gebouw slim worden gekozen, zodat deze zo brandveilig mogelijk wordt.

Waarom zetten wij CFD Berekeningen in?

Wij gebruiken CFD om risicobeoordelingen uit te voeren in bepaalde situaties waar eenvoudigere rekenmodellen (zoals zonemodellen) onvoldoende nauwkeurig zijn. Wij gebruiken het als basis om een vergelijking op te stellen tussen beschikbare vluchttijd met de noodzakelijke vluchttijd (ASET/RSET). Ook gebruiken wij het om brandventilatiesystemen voor ruimtes te ontwerpen of te beoordelen, om de invloed van actieve brandbestrijdingsinstallaties (zoals sprinklersystemen) op een brand inzichtelijk te maken en voor overige risicogerichte toepassingen.

Waar zetten wij CFD in?

Doordat CFD de werkelijke luchtstromen binnen een open of gesloten ruimte simuleert heeft het een heel breed toepassingsgebied. Wij gebruiken het om binnen- en buitenbranden te modelleren. Hierdoor is het perfect te gebruiken voor bijvoorbeeld open en ondergrondse parkeergarages en metrostations. En voor grote, hoge ruimten waar een zonemodel doorgaans niet toepasbaar is, denk hierbij aan hoge industriehallen en atria. Maar ook bij ziekenhuizen kunnen CFD berekeningen toegepast worden, om te zien of een afdeling binnen een bepaalde tijd ontruimd kan worden bijvoorbeeld.

Wat zijn de voordelen van CFD?

Wij werken op een verantwoorde wijze met deze simulatietechniek, daardoor is het mogelijk een goed en betrouwbaar beeld te krijgen van de werkelijke brandveiligheidsrisico’s binnen een bepaalde ruimte. Het is hiermee mogelijk om overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 verplichte zaken zoals rookscheidingen, brandscheidingen en detectie te laten vervallen op basis van het gelijkwaardigheidsbeginsel. Dat betekent dat deze oplossing wordt geaccepteerd voor het verlenen van vergunningen, omdat die ten minste gelijkwaardig is aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven prestaties.

Benieuwd hoe wij CFD binnen uw gebouw of ruimte kunnen toepassen? Neem contact met ons op: [email protected] of bel (088) 23 23 500.

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla