Uitvoeren brandveiligheidsonderzoeken 17 woonzorgcomplexen Koraal

Koraal heeft Altavilla opdracht gegeven om 17 van haar woonzorggebouwen te laten toetsen op brandveiligheidsaspecten, te laten inspecteren en benodigde herstelwerkzaamheden te laten calculeren om zodoende tot een brandveilig vastgoedbestand te komen. De totale oppervlakte van de te onderzoeken gebouwen bedraagt circa 30.000 m2.

Binnen Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Koraal is actief op de terreinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid en maatschappelijke opvang. De gebouwen van Koraal zijn verspreid over zes regio’s in Limburg en Brabant.

 

koraal-logo-rgb

 
Opdrachtgever Koraal
Projecten 17 woonzorggebouwen
Activiteiten brandveiligheidsadvies
Periode juni 2017
Trefwoorden WonenZorg

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla