Uitvoeren brandveiligheidsonderzoeken 17 woonzorgcomplexen Koraal

Stichting Koraal heeft ons opdracht gegeven om 17 van haar woonzorgcomplexen te laten toetsen op brandveiligheidsaspecten, te laten inspecteren en benodigde herstelwerkzaamheden te laten calculeren om zodoende tot een brandveilig vastgoedbestand te komen. De totale oppervlakte van de te onderzoeken gebouwen bedraagt circa 30.000 m2.

In 2018 heeft Stichting Koraal ons opnieuw opdracht gegeven om voor 15 woonzorgcomplexen het brandveiligheidsadvies uit te voeren. Wij voeren een gedegen brandveiligheidsonderzoek uit zodat Stichting Koraal vervolgens brandveilige woonzorgcomplexen kan creëren.

Binnen Stichting Koraal staan mensen met een beperking of belemmering op verstandelijk, lichamelijk en/of psychosociaal gebied centraal. Stichting Koraal is actief op de terreinen jeugdzorg, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs, arbeid en maatschappelijke opvang. De gebouwen van Stichting Koraal zijn verspreid over zes regio’s in Limburg en Brabant.

 

koraal-logo-rgb

 

Project details

Opdrachtgever Stichting Koraal
Projecten 17 woonzorgcomplexen
15 woonzorgcomplexen
Activiteiten brandveiligheidsinspecties
Periode 2017 - 2018
Trefwoorden Zorginstellingen

Een project van

Ben Koks
Projectleider
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla