Pim van Rede heeft zijn diploma post HBO Fire Safety Engineering & Management behaald

Op 2 februari j.l. heeft Pim van Rede zijn diploma post HBO Fire Safety Engineering & Management in ontvangst genomen. Een jaar geleden startte hij met deze deeltijd opleiding waarvoor hij elke woensdag naar de IFV brandweeracademie in Arnhem ging. “Deze opleiding heeft mij een theoretische verdieping gegeven op de ervaring die ik reeds had binnen de brandveiligheid,” aldus Pim. “Bijvoorbeeld met een aantal softwareprogramma’s waarmee wij binnen ons vak werken. Deze extra theoretische achtergrond versterkt mijn praktijk, dus dat gaat mij zeker verder brengen.”

Mooie wisselwerking

De onderlinge samenwerking met medestudenten was sterk. Het was een gemêleerde groep vakmensen, van adviseur tot brandweerman. Pim: “Mensen vanuit de repressieve kant van het vak studeren samen met mensen vanuit de preventieve kant van het vak. Dat levert een sterke wisselwerking op en geeft elkaar mooie inzichten.”

Doorstuderen

Pim zit niet stil. Hij heeft zich al weer ingeschreven voor zijn volgende studie: ontwerpdeskundige rookbeheersingsinstallaties. We zullen zeker nog meer van Pim gaan horen!


IFV: Vernieuwde opleiding Fire Safety Engineering & Management

De Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) en de Brandweeracademie bieden samen de post-hbo Fire Safety Engineering & Management aan. De eerste lichting studenten heeft de opleiding afgerond. Van de 23 studenten die in februari 2016 zijn gestart, zijn er achttien geslaagd.

De opleiding werd voor de eerste keer in de huidige vorm aangeboden. De voorganger van deze opleiding, de post-hbo Fire Safety Engineering, werd jarenlang onder verantwoordelijkheid van SKB gegeven. Door de uitbreiding met Fire Safety Management, ingevuld door de Brandweeracademie, is de opleiding completer geworden. De groep deelnemers is daarmee ook heterogener geworden, waardoor de colleges, oefeningen en discussies levendiger werden. Dit werd als zeer positief ervaren door zowel door de studenten als door de betrokkenen vanuit SKB en de Brandweeracademie.

Een andere kijk op brandveiligheid

Jaarlijks zijn er voorbeelden van ernstige branden in gebouwen of bouwwerken, met slachtoffers en grote schade of ontwrichting tot gevolg. Het belang van brandveiligheid neemt onder druk van dergelijke incidenten toe. Daarnaast is er een behoefte aan een andere kijk op brandveiligheid dan die van de publiekrechtelijke regelgeving. Fire Safety Engineering maakt dat mogelijk. Met Fire Safety Management kan daarnaast de link tussen preventie en repressie worden versterkt, twee belangrijke schakels in de brandveiligheidsketen.

Lees het complete artikel van IFV

Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla