Universiteit Utrecht

Wij ondersteunen de afdeling Vastgoed en Campus van de Universiteit Utrecht zowel op het gebied van bouwmanagement als brandveiligheid.

Lees hier het interview met Herm Broekhuizen van Universiteit Utrecht »


Brandmeldmigratie Nieuw Gildestein

Het gebouw Nieuw Gildestein (faculteit Diergeneeskunde*), onderdeel van de Universiteit Utrecht, heeft een verouderde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie welke vervangen dienen te worden om weer te voldoen aan de vigerende wettelijke en aanvullende eisen die de UU aan haar installaties stelt. Wij hebben daarbij een ondersteunende rol. Zo begeleiden wij, namens de UU, de aanbesteding en verzorgen de uitvoeringsbegeleiding.

Nieuw Gildestein is voorzien van diverse hoogwaardige operatiekamers en laboratoria. Tijdens de uitvoering van het brandmeldmigratieproject mogen de lopende proeven en processen niet verstoord worden.

*De faculteit Diergeneeskunde is de enige instelling in Nederland die dierenartsen opleidt. Ook werken onderzoekers er samen aan vernieuwend, wetenschappelijk onderzoek. Bovendien levert de faculteit specialistische klinische zorg in het grootste academische dierenziekenhuis van Europa. Dankzij deze positie is de faculteit Diergeneeskunde hét aanspreekpunt voor alle diergeneeskundige aangelegenheden, zowel nationaal als in toenemende mate ook internationaal.

Klant: Universiteit Utrecht
Project: Brandmeldinstallatie project
Activiteiten: Projectondersteuning, bouwmanagement
Periode: vanaf de voorbereiding in 2015 – tot de uitvoering en oplevering in november 2018


Brandmeldinstallaties Educatorium, Sterrentoren en Marinus Ruppertgebouw*

Wij begeleiden, namens de Universiteit Utrecht, het brandmeldmigratieproject van het Educatorium, de Sterrentoren en het Marinus Ruppertgebouw. Deze drie gebouwen liggen naast elkaar en zijn aan elkaar gekoppeld. De gebouwen hebben een jong monumentaal karakter.

De uitdaging is om de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zowel functioneel als esthetisch verantwoord aan te laten brengen. Wij coördineren de realisatie hiervan. De projecten bij het Educatorium, de Sterrentoren en het Marinus Ruppertgebouw worden in 2019 opgeleverd. De laatste week van januari 2019 volgt de Ja-conclusie voor het Educatorium.

*Het Marinus Ruppertgebouw; Ruppert gaf als Bouwcurator leiding aan de ontwikkeling van ‘De Uithof’. Het Marinus Ruppertgebouw is het eerste universitaire gebouw op De Uithof, opgezet als Transitorium (doorgangshuis) voor nieuwe bewoners van de Uithof. In 2017 werd het Ruppertgebouw een gemeentelijk monument.

Klant: Universiteit Utrecht
Project: Brandmeldinstallatie project
Activiteiten: Projectondersteuninig, bouwmanagement
Periode: van start voorbereiding in 2016 – tot de oplevering in 2019


Renovatie Universiteitsbibliotheek Uithof

Wij begeleiden namens de Universiteit Utrecht de renovatie van de Universiteitsbibliotheek welke zich bevindt op de Uithof. De renovatie bestaat uit het vernieuwen van vloeren, wanden, plafonds en sanitair en het aanpassen van luchtbehandeling, riolering, water en verlichting.

Onze rol is om de bouwwerkzaamheden zodanig te laten plaatsvinden dat de rust niet wordt verstoord. Verder zijn wij het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers en aannemers. Wij verzorgen het verkrijgen van goedkeuring op en vrijgave van tekeningen én bewaken daarbij de financiën. Dit renovatieproject is in het voorjaar van 2018 opgeleverd.

Klant: Universiteit Utrecht
Project: Renovatieproject Universiteitsbibliotheek Uithof
Activiteiten: Projectondersteuning, bouwmanagement
Periode: start uitvoering nov 2016, oplevering oktober 2018

Universteit Utrecth bibliotheek Jeroen Fransen
Foto van Jeroen Fransen


Brandmeldinstallatieproject Hoogt 12, Utrecht

Dit universiteitsgebouw is een Nederlands rijksmonument. Wij zijn in oktober 2017 gestart met een brandmeldmigratieproject. Het pand heeft een verouderde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, die niet meer aan de UU-richtlijn Brandmeldinstallaties en huidige wet- en regelgeving voldoet.

Het pand aan de Hoogt 12 heeft een belangrijke functie: een core locatie voor ICT. Alle UU-telefonie en -data van de binnenstad van Utrecht wordt hier verwerkt. Wij zorgen ervoor dat de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie weer gaan voldoen aan de UU-richtlijnen en wet- en regelgeving.

Klant: Universiteit Utrecht
Project: Brandmeldinstallatie project Hoogt 12
Activiteiten: Projectondersteuning, bouwmanagement
Periode: start uitvoering oktober 2017, opgeleverd in september 2018.


 

 

Project details

Opdrachtgever Universiteit Utrecht
Projecten Bouwmanagement Campus de Uithof
Brandmeldmigratie Nieuw Gildestein
Brandmeldmigratie Educatorium Ruppert
Renovatieproject Universiteitsbibliotheek Uithof
Brandmeldinstallatie project Hoogt 12
Activiteiten Projectmanagement van diverse projecten
Migratieproject brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties
Brandveiligheidsscans
Workshop brandveiligheid
Brandveiligheidstoezicht Kruytgebouw Projectondersteuning, bouwmanagement
Advisering omtrent opslagruimten voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)
Periode 2012 - heden
Trefwoorden Onderwijs

Een project van

Maarten de Groot
Senior adviseur
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla