Mepavex Logistics B.V.

Mepavex Logistics is een modern logistiek bedrijf met meer dan 135.000 m² aan hoogwaardige opslagfaciliteiten voor verpakte, gevaarlijke stoffen (PGS 15), consumentenverpakkingen en geconditioneerde opslag. Voor de certificering van de sprinkler-, blusschuim en brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties in de diverse gebouwen en de bluswatervoorziening op het terrein, was er behoefte aan een uniform Uitgangspuntendocument. Wij hebben het Uitgangspuntendocument PGS 15 geschreven en de actualisatietoets uitgevoerd zoals bedoeld in het erratum PGS 15 van 11 december 2008.

 

Project details

Opdrachtgever Mepavex Logistics B.V.
Projecten Opslag Gevaarlijke Stoffen
Activiteiten Uitgangspuntendocument brandbeveiligingsinstallaties in het kader van de richtlijn PGS 15
Periode 2011 - 2014
Trefwoorden Industrie

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla