Frans van Dijk over Altavilla

Frans van Dijk over Altavilla

Het garanderen van veiligheid is niet alleen gericht op het naleven van regels en wetten. Het gaat ook om samenwerking met een brede groep aan partijen. Frans van Dijk, hoofd facilitair bij het Elkerliek ziekenhuis, ‘Altavilla heeft gezorgd voor meer bewustwording en de juiste kennis’.

Bewustwording

Naast dat het gebouw brandveiliger is geworden heeft de samenwerking met Altavilla er vooral voor gezorgd dat de bestuurders zich ervan bewust zijn geworden dat investeren in veiligheid noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door de inbreng van kennis en het op een professionele manier voeren van het gesprek namens het ziekenhuis. Zo was Altavilla gesprekspartner met de gemeente, brandweer en de uitvoerende partijen.

Discussie

De meeste bestuurders kijken vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt waarbij extra kosten aan vastgoed altijd zeer kritisch worden bekeken. In dit geval was dat in eerste instantie ook zo totdat Maarten duidelijk het risico kon beargumenteren en de besluitvorming om te investeren een feit was. Het gesprek over nut en de noodzaak liep soms hoog op. Tijdens een discussie met een bestuurder stond Maarten weer net zo snel buiten als hij was binnengekomen. De koffie was nog niet op, maar het punt was duidelijk. Daarna kwam het goed.

Afstemmen

Als ziekenhuis heb je te maken met 24×7 activiteit waarbij alle werkzaamheden zorgvuldig met het primaire proces gepland moeten worden. Dit vraagt om afstemming, keuze in aanpak en met beleid kostenbeheersing. Alle werkzaamheden moeten vooraf goed gepland worden waarbij duidelijke afspraken gemaakt en gecommuniceerd moeten worden met het (primaire) zorg proces. In dit project heeft dat zeer zorgvuldig plaatsgevonden waardoor de patiënt weinig of geen hinder heeft gehad van de werkzaamheden.

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla