Bravis Ziekenhuis

Voor het Bravis Ziekenhuis hebben wij de brandveiligheidssituatie van de locatie Bergen op Zoom in kaart gebracht. Aanvullend hierop is een vergelijking gemaakt tussen diverse oplossingsvarianten, op basis van gelijkwaardige veiligheid. Hierbij zijn de voor- en nadelen van bijvoorbeeld een Bouwbesluitvariant of een actieve brandbeveiliging ter besluitvorming tegen elkaar afgewogen. Momenteel wordt een sprinklerbeveiliging gerealiseerd, de brandmeldinstallatie vervangen en de interne hulpverleningsorganisatie aangepast op het nieuwe brandbeveiligingsconcept. Wij hebben hiervoor de bestekken gemaakt en zijn als adviseur betrokken bij het realisatieproces.

 

Project details

Opdrachtgever Bravis Ziekenhuis
Projecten Ziekenhuislocatie Bergen op Zoom
Activiteiten Brandveiligheidsscan
Onderzoek brandbeveiligingsvarianten
Integraal Plan Brandbeveiliging
Uitgangspuntendocument Sprinklerbeveiliging
Programma van Eisen Brandmeld- en Ontruimingsalarminstallatie
Opzet interne hulpverleningsorganisatie
Opstellen bedrijfsnoodplan
Projectmanagement
Periode 2014 - heden
Trefwoorden Zorginstellingen

Een project van

Maarten de Groot
Senior adviseur
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla