Rijksvastgoedbedrijf PI De Boschpoort

De Monumentenwacht stelde na een inspectie van penitentiaire inrichting De Boschpoort vast dat meerdere bouwwerken aan de buitenzijde onderhoud nodig hadden. Op basis van deze inspectieresultaten en een inventarisatie zijn de exact te treffen voorzieningen per bouwwerk bepaald. Het uitgangspunt is om de verschillende bouwwerken zo veel mogelijk in hun oorspronkelijke toestand terug te brengen. Tijdens de voorbereidings- en bestekfase hebben wij hierbij ondersteuning gegeven en geadviseerd.

In 2011 is begonnen met de aanbestedingsprocedure om een restauratieaannemer te contracteren die van 2011 t/m 2014 zes monumentale gebouwen en de ringmuur zal restaureren.

 

Project details

Opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf
Projecten Penitentiaire Inrichting De Boschpoort te Breda (Koepelgevangenis)
Activiteiten Projectmanagement renovatie koepelgebouw, vrouwenverblijf en hoofdgebouw
Projectmanagement onderhoud en restauratie gevels en monumentale daken
Ontwerpbegeleiding en directievoering tijdens de uitvoering
Periode 2006 - 2014
Trefwoorden Overheid

Een project van

Roland Simons
Senior projectmanager
 

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla