LEAN bouwen met ketenpartners

Renovatie en uitbreiding restaurant via een menukaart

Op de campus van Vanderlande Industries in Veghel vindt naast de bouw van een nieuw hoofdkantoor ook de grootscheepse renovatie en uitbreiding plaats van het bedrijfsrestaurant. Het wordt vergroot van 1.000 naar 1.700 vierkante meter. De aannemer presenteerde de bouwopties via een menukaart.

Vanderlande deed de uitvraag op basis van een definitief ontwerp, waarbij de geselecteerde aannemers alternatieven mochten aanreiken. Van der Horst aannemers nam een heuse menukaart mee naar de presentatie. De opdrachtgever kon à la carte bouwopties samenstellen op een wijze die binnen het budget paste. ‘Een schot in de roos, want wij kregen de opdracht gegund’, zegt projectleider Bart Koenen. ‘Dat daarnaast onze alternatieven de esthetische aspecten van het restaurant respecteerden, werd ook zeer gewaardeerd.’ Het restaurant heeft een uitgebreide keuken, ruimtes en mogelijkheden voor presentaties en vergaderingen en beschikt over een groot buitenterras.

Lean planning

De opdracht kent een korte doorlooptijd. ‘Direct na de opdracht eind november zijn we gestart met de engineering van het bouwkundig en installatietechnisch ontwerp’, aldus Koenen. ‘Toen dit gereed was, is de bouw begin januari gestart, tegelijk met het bouwkundig en installatietechnisch uitvoeringsontwerp. De engineering en uitvoering liggen dicht bij elkaar. Dit vraagt extra aandacht voor de coördinatie van het project met de onder- en nevenaannemers. Daarom heeft het bouwteam aan het begin een lean planning gemaakt voor de engineering en ruwbouw. Tien weken later volgde een lean planning voor de afbouw, gezamenlijk met de andere betrokken partijen. Alles om de planning strak in de hand te houden. Koenen: ‘We liggen prima op koers en zullen zeker tijdig opleveren.’

Technische uitwerking

Renovatie brengt altijd extra uitdagingen met zich mee. De aansluitingen op de bestaande situatie zijn daar een goed voorbeeld van. ‘De nieuwe keukens komen op andere posities dan de vorige’, vertelt Koenen. ‘Het is dus nodig de installaties onder de bestaande vloeren te verplaatsen.’ In verband met de grootte van de oppervlak- te is ook extra aandacht gegeven aan de akoestiek. ‘Er is gekozen voor plafondeilanden, op basis van de berekeningen die we in de aanloopfase al gemaakt hebben. Dit type plafond heeft in combinatie met de geperforeerde stalendakplaten een betere akoestiek dan het bestaande systeemplafond’, besluit Koenen.

Altavilla bouwt met vertrouwen

Voor Vanderlande in Veghel is voorjaar 2014 gestart met de eerste ideeën voor de bedrijfscampus waarin het werken optimaal gefaciliteerd kon worden. Gevraagd; ruim 1.000 nieuwe kantoorwerkplekken, een parkeervoorziening, een groene werktuin en een bedrijfsrestaurant als paviljoen.

Het bestaande restaurant had een vrij gesloten karakter en bood plaats aan circa 300 gasten. Met het groeiend aantal werknemers op de hoofdlocatie was een uitbreiding gewenst. Niet alleen een groei in vierkante meters stond in het Programma van Eisen, ook de beleving en het contact met buiten vroegen om aanpassing. De eerste schetsen toonden direct een paviljoen met veel glas en overstekken.

Prachtige opgave

In het ontwerpteam is in enkele maanden met architect, constructeur en adviseurs voor Vanderlande en Hutten Catering een plan gemaakt passend bij de campusvisie. De aannemers zijn betrokken en geselecteerd op basis van vertrouwen in het maken van de vertaalslag naar uitvoering. De opdracht: kunnen we met elkaar alle ideeën passend

krijgen binnen het budget? Een prachtige opgave die door Van der Horst bouw en onderhoud BV tezamen met Hoppenbrouwers techniek en Kuijpers Beveiligingssystemen BV in uitvoering is genomen. Ook de grootkeuken en de complete inventaris worden vernieuwd. Het buitenterras gaat worden ingepast in de structuur van de werktuin die aan de kantoren grenst. Zoals het momenteel gaat verwacht Altavilla het nieuwe restaurant in juni weer open te kunnen stellen voor de medewerkers.

 

Ook een vraag over bouwmanagement voor Altavilla?
Neem contact met ons op
Deel op:

Altavilla op social media:

© 2016 Altavilla